HalZero

HalZero er en helt ny prosess for produksjon av aluminium. I stedet for å slippe ut karbondioksid er det bare oksygen som kommer ut av prosessen. Dersom Hydro lykkes med denne utviklingen, vil det kunne revolusjonere aluminiumsindustrien på verdensbasis.

 

Løsning

Med utgangspunkt i skjematiske beskrivelser av prosessen, ble ulike visuelle retninger utforsket for å skape den rette balansen mellom teknisk beskrivelse og et visuelt engasjerende uttrykk.

Løsningen ble et uttrykk basert i Hydro fargepalett, hvor prosessen forklares stegvis gjennom simuleringer og animasjoner.