Bærekraftskommunikasjon, så viktig – og så vanskelig!

Alle virksomheter utfordres av økt endringstakt i samfunnet. De aller fleste selskaper opplever sterkere global konkurranse kombinert med økt digitalisering og raske endringer i forbrukertrender. Det er mange selskaper som har fokus på det grønne skiftet, og som står midt i en endringsprosess, men som har lite eller ingen kunnskap om hvordan man skal kommunisere ut sitt budskap.

Er du som mange andre usikker på hvordan ditt selskap skal kommunisere bærekraft på en god måte?

I alle bransjer tas det nå grep for å sikre en mer bærekraftig fremtid, og vi mener at kommunikasjon kan være en viktig faktor for å få fart på omstillingen i samfunnet. Mange selskaper vegrer seg derimot for å kommunisere bærekraft. Det kan være frykten for å si for lite – eller for mye – som stopper prosessen. Men det finnes mange fordeler ved å kommunisere bærekraft, hvis man er ærlig og transparent. Grønnvasking derimot, er ingen tjent med.

For å få en god oversikt over hvor selskapet ditt kan gjøre den største forskjellen, gjør vi en felles vurdering på hva interessentene av selskapet ditt finner mest vesentlig. Vi liker også å bruke «den grønne trappen», som er en strategisk modell for grønn omstilling. Denne kan være med å gi en god oversikt over utvendige og innvendige tiltak i selskapet. Vi veileder og går gjerne denne «trappen» sammen med deg.

Her er bærekraftsoppgavene vi kan hjelpe deg med:

  • Faglig sparring og rådgivning på bærekraftkommunikasjon
  • Konsepttrappen - Den «grønne trappen»
  • Budskapsplattformer og kommunikasjonsstrategier
  • Bærekraftrapporter
  • Innholdsplan og uttak for eide kanaler
  • Kommunikasjonskonsepter

Ta kontakt med oss, så veileder vi deg i dette arbeidet.

Tanja S. Schøien
Tanja S. Schøien
Seniorrådgiver / Partner
 
Terje Davidsen
Terje Davidsen
Adm. Direktør / Konsulent / Partner