Nucleus har siden 2016 bistått Hennig-Olsen Is med sponsor- og internkampanjer.  Det har resultert i prisvinnende kampanjer som Oppdrag Sydpolen og Jan som gikk Norge på langs.

Marketingsjef i Hennig-Olsen Is, Merete Willumsen Haugå sier at kampanjene har bidratt til å gjøre arbeidsplassen til et enda hyggeligere sted å være.

 ­– De ansatte er stolte av å jobbe for en familie og bedrift som tar vare på både sine ansatte og omverden. De er stolte av sponsoratene bedriften engasjerer seg i, og de er stolte over at bedriften setter de ansatte i sentrum og satser på dem. Gjennom kampanjene og aktivitetene mener jeg vi trygt kan si at vi har fått enda mer lojale ambassadører for virksomheten og merkevaren Hennig-Olsen Is.

Høsten 2019 inngikk Hennig-Olsen Is et samarbeid med Leger Uten Grenser (LUG). Organisasjonen er kjent for sitt heltemodige arbeid i noen av verdens mest kriserammede områder. Leger og sykepleiere trosser mentale barrierer og gjør en formidabel og uegennyttig innsats for de som trenger det mest. På en arbeidsplass kan det å bryte egne grenser handle om å komme seg ut av komfortsonen. Inspirert av LUG sin fantastiske evne til å ofre seg for andres liv og helse, laget vi en kampanje tilpasset hverdagen på Hennig-Olsen Is – der målet var å bryte grenser for å øke trivsel og stolthet på arbeidsplassen.

Løsningen ble å lage en kampanje som oppfordret de ansatte til å pushe seg selv og gjøre noe for andre. «Uten Grenser» handler om å gjøre ting som er godt både for egen og andres helse og trivsel. Oppgavene som gjennomføres registreres i en webapp og for hver fullførte oppgave får de ansatte poeng. Poengene omgjøres til kroner som går direkte til Leger Uten Grenser. Underveis i kampanjen har de ansatte fått motiverende hilsener fra feltarbeidere i Leger Uten Grenser. 

Oppdragene gjennomføres av de ansatte i lag. Eksempler på oppgaver er å måke snø for naboen, invitere en kollega du ikke kjenner så godt hjem på middag eller starte en innsamlingsaksjon for Leger Uten Grenser. Det er også oppgaver som bedrer den fysiske helsen, som å sykle til jobben, padle kajakk, svømme og løpe.

Første del av kampanjen er gjennomført, og resultatene er over all forventning. Hele 179 ansatte har meldt seg på, og på under to måneder har de gjennomført litt i overkant av 6102 utfordringer, og samlet inn hele 361 810 kroner! Kampanjen har også bestått av syv filmer distribuert på sosiale medier hvor ansatte i Hennig-Olsen Is formidler øyenvitneskildringer fra feltsykehusene til Leger Uten Grenser.

Kampanjen er ikke ferdig, men skal gå helt til våren 2021. Men allerede nå kan Merete Willumsen Haugå si seg godt fornøyd med det de ansatte har fått til.

– Alle jeg har snakket med var positive til kampanjen da de fikk høre om den. Noen lar seg alltid engasjere lettere enn andre, men alt i alt synes jeg at det har vært gøy å høre at så mange støtter tiltaket. Leger Uten Grenser er en fantastisk organisasjon å støtte, og for oss med så mange ulike nasjonaliteter og bakgrunner har dette virket samlende. De ansatte er stolte av å fortelle at vi støtter organisasjonen, forteller hun.

Konseptet «Uten Grenser» er utviklet av Nucleus, som i tillegg har laget webapp, grafisk materiell, kampanjeside og manus til filmer. Nucleus har også hatt den overordnede prosjektledelsen og hatt ansvaret for all gjennomføring.