En akselerator for bærekraftig energiproduksjon

Da Kværner og Aker Solutions offisielt skulle bli ett selskap igjen, la dette grunnlaget for et økt fokus på bærekraftig energiproduksjon, og nye Aker Solutions ønsket å ta en posisjon som en akselerator for dette i bransjen. I deres nye strategi var det en målsetning at majoriteten av selskapets omsetning innen 2030 skal komme fra lavkarbon- og fornybare løsninger, som havvind, elektrifisering av olje- og gassproduksjon og karbonfangsprosjekter.

For raskt å etablere det nye selskapet og dets formål, ble Nucleus engasjert til å utvikle et konsept og en kampanje for utrulling eksternt og internt. Målet var å etablere Aker Solutions som en pådriver for bærekraftige løsninger, og skape forståelse og stolthet blant selskapets vel 15 000 ansatte.

#PowerTheChange

Når et selskap innen olje- og gassindustrien ønsker å forplikte seg til en bærekraftig fremtid, er det viktig å bli oppfattet som troverdig. Å bygge tillit til at de mente det de sa – og til at det kunne gjennomføres – var derfor vesentlig. Innsikt viste oss at unge voksne er de mest engasjerte i bærekraftsdebatten, samtidig som de er de største motstanderne av olje- og gassbransjen. Samtidig er disse de fremtidige ansatte i Aker Solutions. Generasjon Z var derfor en hovedmålgruppe for kampanjen.

Løsningen ble #PowerTheChange – en kampanje bygget på rasjonell og emosjonell kommunikasjon.

Drivkraften i den emosjonelle kommunikasjonen var en brand-film hvor budskapet ble levert gjennom slampoesi skrevet og fremført av den britiske artisten Sophia Thakur. Bakteppet for poesien var ærlighet på at olje og gass er en del av problemet i dag, men at kunnskapen og erfaringen Aker Solutions har opparbeidet seg er en del av løsningen, og at vi må jobbe sammen for å få til endring.

For å skape nødvendig tillit ble det opprettet et innholdsunivers om selskapets historie og deres nye satsningsområder. Aker Solutions’ nesten 200 år lange historie er fylt med utallige teknologiutvikler, omstillinger og innovasjoner, og er et bevis på at selskapet har vært en akselerator for endring, også tidligere. Presentasjon av Aker Solutions’ satsningsområder var også viktig for å vise at selskapet mener alvor – og at de allerede er godt i gang med overgangen til en bærekraftig energiproduksjon.

Strategien var å skape maksimal eksponering, oppmerksomhet og nysgjerrighet blant målgruppen gjennom en tre-faset lanseringsplan som kombinerte betalte kanaler (TV, digitale medier og sosiale medier), fortjente kanaler (PR) og egne kanaler (landingsside og interne kommunikasjonskanaler). Fokuset under lanseringsuken var maksimal eksponering av filmen, mens vi i de påfølgende ukene bygget kunnskap gjennom innholdsmarkedsføring og retargeting.

Mer positive til Aker Solutions etter kampanjen

Hele kampanjen ble til på knappe fem uker. Det inkluderte film produsert av Både Og Film med scener spilt inn på Stord, i Alta, Oslo og i Sør-Afrika og med slampoesi skrevet og fremført på norsk og engelsk, innholdsutvikling på to språk, PR, kanalstrategi og booking av plasseringer, design av markedsføringsmateriell og arbeid med egne landingssider.

Undersøkelser gjennomført i etterkant av kampanjen, viste at arbeidet var vellykket. Tre uker etter kampanjen husket en tredjedel av Norges voksne befolkning å ha sett filmen – blant generasjon Z svarte halvparten det samme.

  • Av de fra generasjon Z som husket filmen, svarte 56 prosent at de var enige i at Aker Solution er en del av løsning for en mer bærekraftig fremtid.
  • 73 prosent var enige i at Aker Solutions er en akselerator for mer bærekraftig energiproduksjon.
  • 57 prosent var enige i at Aker Solutions er en drivkraft for endring (power the change).
  • I tillegg svarte mer enn én tredjedel (37 prosent) at de var mer positive til Aker Solutions etter kampanjen.