Oppdrag – Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær
Da polfarer og sørlending Astrid Furholt bestemte seg for å bli den første kvinnen i verden til å gå i Roald Amundsens fotspor til Sydpolen, ville Hennig-Olsen Is være med på laget. Nucleus arbeidet frem forslag til sponsoraktivering internt, med mål om å skape bedre trivsel, samhold, og få de ansatte i bedre form. Få kampanjer har klart å skape adferdsendringer, uten bruk av store ressurser over tid. Derfor var det med en stor porsjon ydmykhet vi ønsket å målrette sponsoraktiveringen mot et såpass vanskelig mål som sykefravær. Målsettingen om økt trivsel og samhold hadde bakgrunn i at mange medarbeidere jobber på skift, og bedriften har omlag 30 ulike nasjonaliteter ansatt.

Løsning – Å engasjere
Strategien ble å få de ansatte til å engasjere seg aktivt i selskapets arbeidsmiljø og for egen helse. Vi designet en kampanje der alle medarbeidere ble invitert til å gå sin «tur til Sydpolen». De ansatte ble delt inn i lag på tre personer. Sammen skulle hvert og ett lag tilbakelegge Astrids sydpolen-distanse: 2050 kilometer ­­– eller nesten 3 millioner skritt. For å skape varige endringer, varte kampanjen i nesten fem måneder. I samarbeid med de dyktige folka i Shortcut utviklet vi appen «Polferden», hvor de ansatte til enhver tid kunne holde seg oppdatert og se hvordan laget deres lå an i forhold til de andre lagene.

Resultat – Fem ganger rundt ekvator
«Polferden» ble en braksuksess helt fra start. De 203 polfarerne fra Hennig-Olsen Is gikk og gikk, og ga seg ikke før de hadde tilbakelagt en distanse på 200 000 kilometer, tilsvarende fem ganger rundt kloden! Hele 58 av 65 lag nådde frem til Sydpolen i tide. Sykefraværet falt kraftig og besparelsen i sykefraværskostnader gjennom kampanjeperioden beløpte seg til noe over én million kroner. Det ble registrert 393 færre sykedager i kampanjeperioden sammenlignet med samme periode året før. En omfattende evaluering etter kampanjen viste også økt trivsel og samhold, men også økt stolthet, et bedre arbeidsmiljø, mer energi og masse glede på arbeidsplassen:

* 6 av 10 sier de kom i bedre form som resultat av kampanjen

* 4 av 10 var mindre syke enn normalt i kampanjeperioden

* 6 av 10 opplevde økt jobbtilfredshet

* 8 av 10 sa at kampanjen var en stor suksess

For en tur!