Sommerlesfortellingen om Astrid og Asbjørn er en del av Sommerleskampanjen som folkebiblioteketen står bak.

Norsk lyd- og bildeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle barn skal få muligheten til å ta del i en god historie - uansett funksjonsevne eller leseferdigheter. Derfor leverer de Sommerlesfortellingen både som punktskrift og som lyd.

I år fikk NLB forespørselen om de kunne tenke seg å lage en liten promoteringsfilm for Sommerleskampanjen. Nucleus fikk filmoppdraget.

- I filmen ønsket vi å ta med publikum inn i lydbøkenes verden – inn i et lite lydstudio der Sommerlesfortellingen blir levende gjennom NLBs innleser og skuespiller Kristine Rui Slettebakken, forteller prosjektleder Emilie Valebjørg.

- Vi ville kort og godt vise hvordan en lydbok blir til.

Bygge kjennskap

Sommerlesfortellingen er bare en av flere hundre fortellinger som NLB leser inn hvert år for blant andre barn med lese- og skrivevansker. Mange barna har i dag rett til å bli låner hos NLB, men mange kjenner ikke til tilbudet.

- Gjennom å snakke om Sommerlesfortellingen ville vi gjøre folk nysgjerrig på NLB og bygge kjennskap til deres fantastiske bibliotek. I filmen ville vi skape en spesiell intim stemming mellom Kristine og publikum og på den måten la dem få vite at det finnes et helt univers med fortellinger på lyd der ute, forteller Valebjørg.

Filmen, som ble lagt på både Facebook og Instagram, hadde mer enn 3 675 000 visninger etter kampanjeperioden fra mai til august. Kanalvalget handlet om at Nucleus ville at filmen skulle treffe foreldre til barn med lese- og skrivevansker.

- Det er ofte de som har oversikt over hvilke behov barna har, og dermed vil de også få øyne opp for at NLBs lydbokbibliotek kan være et godt tilbud for barna dersom de for eksempel har lese- og skrivevansker.

I sommer deltok mer enn 130 500 barn på Sommerles. Det er en økning på mer enn 25 000 deltakere fra året før. Hele 118 519 kapitler av Sommerlesfortellingen ble avspilt på lyd, noe som også er en klar økning fra året før.