Skape synlighet og rekruttere kandidater

Academy er et annerledes utdanningsløp som lærer deg å kode på kun 12 uker. Basert på intensiv læring med fokus på praktiske og yrkesrelevante oppgaver, blir kandidatene ferdig utdannet innenfor blant annet systemutvikling, telekomingeniører og byggautomasjon på mye kortere tid enn om de skulle tatt en utdannelse på et universitet eller høgskole.

Det var bakteppet da Academy skulle etablere seg i Norge i 2019 og ønsket å tiltrekke seg kandidater til sitt første utdanningsløp innen programmering. Nucleus ble engasjert for å utvikle et konsept som ville være grunnlaget for en rekrutteringskampanje. Utfordringen lå i at selskapet ikke hadde noen kjennskap i den norske befolkning. Vi hadde derfor et behov for å kommunisere på en måte som raskt fanget oppmerksomheten til relevante kandidater. En annen utfordring lå i å nå ut til de rette kandidatene: For å kvalifisere seg til å søke om plass på programmet måtte kandidatene gjennomgå to omfattende tester. Deretter var det kun 15 personer som kunne få plass.

 

På tide å bytte karriere?

Basert på erfaringer fra de andre markedene hvor Academy var etablert, definerte vi målgruppen til å være menn og kvinner i alderen 24–35 år som er potensielle kandidater for et karriereskifte.

For å tiltrekke oss oppmerksomhet hos denne målgruppen utarbeidet vi sammen med produksjonsselskapet Go Electra to filmannonser som skulle skape en «stopp-effekt» i sosiale medier. Filmene tok tak i situasjoner som mange kjenner seg igjen i på arbeidsplassen, og som kan fremtvinge frustrasjon og irritasjon hos de fleste av oss.Formålet var å appellere til følelsen av å være litt stuck, det å ønske å gjøre noe annet, og heller få seg en fremtidsrettet karriere innen IT. Målet med denne fasen var å oppmerksomhet rundt merkevaren og gjøre mulige kandidater nysgjerrig på utdanningen.

Den andre fasen besto av kunnskapsbyggende bilde- og linkannonser. Disse annonsene bygget på rasjonell kommunikasjon med klart fokus på «call to action» om å søke. Postene skulle også å bygge kunnskap om mulighetene og behovet for flere IT-ressurser i norsk næringsliv, trygg jobb for fremtiden og at man kan lære å kode på 12 uker. Annonsene gikk på Facebook, LinkedIn, Snapchat og Youtube, og i tillegg til at vi brukte Google Adwords og lagde annonser til karrieresidene på Finn.no.

Kombinert med uttak i sosiale medier gjorde vi også tradisjonell PR for å bygge kjennskap og oppmerksomhet i det søknadsprosessen til programmet åpnet.

 

Måtte stenge søknadsprosessen to måneder før tiden

Kampanjen var en kjempesuksess! Intervjuer og oppslag i finans-, IT- og rekrutteringspresse førte til stor interesse fra første dag, og kampanjen i sosiale medier og på Finn.no gikk så bra at vi kunne stenge annonsene etter at kun en tredjedel av kampanjeperioden var gjennomført.

Annonsene hadde totalt 3 104 348 millioner visninger og genererte 25 533 klikk inn på programsiden på academy.no. Sammen med annonsen på Finn.no førte dette til at Academy fikk inn nok søknader til å fylle sitt første program i Norge – lenge før tiden.