I studieløpet til en medievitenskapstudent er det gjennomgående fokus på teori og analyse. Man får derimot ikke like stor forståelse for hvordan mediebransjen faktisk fungerer utenfor foredragssalens fire vegger. Gjennom bacheloremnet «Mediestudenter i arbeidslivet» har jeg fått muligheten til å tilegne meg denne innsikten. Emnet inkluderte at vi skulle hospitere en mediebedrift og delta i deres arbeid. Slik endte jeg opp som praktikant i Nucleus.

Da jeg søkte meg til Nucleus hadde jeg minimal forståelse for hva et kommunikasjonsbyrå var utover at de jobbet med kommunikasjon for ulike kunder. Fra en students synspunkt virker det ganske svevende når man vet hvor vidt begrepet «kommunikasjon» egentlig er. På forhånd gjorde jeg meg opp tanker om at arbeidet var hektisk og innebar mye tekstproduksjon, noe som på ett vis viste seg å stemme.

Det har vært mye tekstproduksjon og arbeidet har definitivt vært hektisk til tider. Samtidig har jeg også fått delta på ulike oppgaver innen foto og strategi. Jeg har fått være med på forskjellige kundemøter, hvor jeg har sett hvordan Nucleus jobber ulikt med kundene basert på hva bedriften trenger og ønsker fra dem. Gjennom arbeid med research i ulike prosjekter har jeg erfart hvordan byrået skaffer kunnskap og forståelse for de vidt forskjellige feltene kundene deres opererer i, og hvor viktig slik innsikt er i kommunikasjonsarbeidet. I enkelte prosjekter har jeg også fått oppleve en mer kreativ metodikk.

Å være praktikant har vært en spennende, lærerik og utfordrende opplevelse.

Gjennom praksisemnet ser jeg tydelig hvor mye man lærer i praksis som ikke inngår i resten av bachelorgraden. Man får innsikt i hvordan mediebransjen fungerer og generelt om dynamikken på en arbeidsplass, både internt og eksternt. Med de ulike arbeidsoppgavene får man en praktisk erfaring og forståelse av arbeidslivet som er nyttig til senere arbeidssituasjoner. Man ser også relevansen av ferdighetene man opparbeider seg i studiet. Etter å ha erfart hvor verdifullt en slik praksisperiode er så setter jeg stor pris på at UiO tilbyr slike emner til studentene slik at man kan være bedre forberedt på arbeidslivet i bransjen når studenttilværelsen er over.

Takk for oppholdet!

Elin Su Helnes Lyshaug, student ved Medievitenskap, UiO