I 2018 mottok Nucleus et rekordhøyt antall prisnominasjoner og en rekke internasjonale priser for arbeider vi har levert for kundene våre. Faglig og kreativt har vi aldri levert et sterkere år, dersom vi skal ta juryene som premierer bransjens beste jobber på alvor. Samtidig er vi i 2019 nominert til pris i PR-kategorien i Årets Byrå som er bransjens årlige kundetilfredshetsundersøkelse.

Å levere prisvinnende jobber og høy kundetilfredshet krever langsiktig og møysommelig arbeid med fokus på kvalitet i alle ledd av leveransen. Derfor må vi innrømme at vi er ganske stolte av akkurat dette!

I fjor tok vi også nye sjumilssteg for å bli et komplett integrert kommunikasjonsbyrå med profesjoner som spenner fra strategisk kommunikasjon til kreative kampanjer. Stadig flere av våre kunder ser fordelene i å få rådgiving og spesialisttjenester levert fra samme byrå.

Vi ansatte en rekke spesialister med kompetanse på kreativitet, regi og filmproduksjon, medieuttak, performance, innholdstjenester og internasjonal PR.

Vi har fortsatt inn i 2019 med å ansette og investere i mennesker med spisskompetanse. Det har gitt oss nye, spennende oppdrag og nye kunder. Av de som har tatt heisen opp i niende etasje her i Wergelandsveien i løpet av de siste månedene, kan vi nevne Academy, Elfag, Infinitum, Element Logic og Sporveien.

Vi i Nucleus har alltid praktisert åpenhet om kundeforhold, og oppdaterer og publiserer fersk kundeliste to ganger i året. Den kan i sin helhet leses her.

Med mange investeringer i kompetanse, ble 2018 et hvileår omsetningsmessig, med nesten den samme byråinntekten som året før. Resultatet ble noe lavere enn 2017, men fortsatt godt i pluss med 2,6 millioner kroner i resultat før skatt.

Fra fjerde kvartal 2018 og så langt inn i 2019 ligger vi an til en solid vekst i omsetning. Isolert sett hadde vi 30 prosent vekst i fjerde kvartal i fjor i forhold til 2017.

Mye tyder derfor på at også 2019 vil bli et meget spennende år i Nucleus!