Innen 2050 vil to av tre mennesker bo i byer. Det gjør at vi må tenke nytt om infrastruktur, energibruk og transport i fremtidens byer.

I slutten av mai, i det som er miljøhovedstadsåret 2019, vil konferansen Urban Future Global Conference samle byutviklere fra hele verden i Oslo for å diskutere bærekraftige løsninger for verdens byer.

Nucleus har fått oppdraget med å skape oppmerksomhet rundt arrangementet. Ett av tiltakene er å la barna – som tross alt er fremtidens byborgere – få komme med innspill til hvordan vi kan få en mangfoldig, levende og leken by.

– Klima og bærekraft er temaer som har en tendens til å skape mye følelser og sterke motsetninger. Det siste året har vi sett at millioner av barn har tatt til gatene og krevd å få sin stemme hørt i diskusjonen om fremtiden. Vi ønsket å skape en positiv og mulighetsorientert diskusjon rundt byutvikling. Derfor laget vi Fremtidsutsikten, basert på nettopp barnas perspektiv og visjoner, forteller kundeansvarlig Anette Jamtvedt og kreatør Sindre Holme i Nucleus.

Fremtidsutsikten er en gjenskaping av utsikten fra Ekebergparken mot Bjørvika og Middelalderparken. Den tekniske løsningen er laget i VR av 3D-grafikkstudenter ved Westerdals, og er basert på fantasifulle tegninger og ideer laget av femteklassinger ved Hasle skole i Oslo.

Installasjonen reflekterer mange av de temaene som tas opp på konferansen i slutten av mai, som bærekraftige bygg, bilfritt byliv og hvordan skape en glad by. Noen av ideene som har blitt visualisert er fotballbaner, frukttrær og matproduksjon på byens tak, campingplass i Bjørvika, solcellepaneler i bakken og pakkeleveranser med selvkjørende droner.

Her kan du lese hva Aftenposten skrev om Fremtidsutsikten.