I Northern Beat ønsker vi å ansette åtte nye designere i 2020. Som alle vet, så koster det å rekruttere, men det er viktig å huske på at det faktisk koster enda mer dersom ansatte slutter. Likevel fokuserer mange på rekruttering kontra det å holde på de ansatte.

 

Når vi ser på hvordan vi oftest rekrutterer, så er det uten tvil enklest å rekruttere gjennom nettverket vårt. Utenom nettverket, så treffer vi de mest aktuelle gjennom segmentering i sosiale medier.

Men det er jo også vel kjent at de beste folka i bransjen sitter i gode jobber hos konkurrentene, og da er det ikke alltid godt nok med gode annonser og fancy landingssider som lover gull og grønne skoger på den andre siden.

Så for å rekruttere i den farten vi ønsker må vi få våre ansatte til å anbefale arbeidsplassen og kulturen vår til andre. Vi må lage gode ambassadører, som snakker om oss i positivt lynne, og som setter oss i kontakt andre som passer til å bli en del av gjengen vår.

FØR JOBBET VI SLIK:

 1. Vi går på date og tar en kaffeprat. Personlighet er viktigst, passer man ikke inn så spiller det ikke noen rolle hvor flink man er. Så vi drikker kaffe og prater. 

 2. Tror vi personen kan passe inn, tar vi en fagprat. Da er det flere ansatte involvert. Her er det kompetansefokuset som blir viktig.

 3. Det kan ende opp i en test. Som må presenteres og evalueres.

 4. Positivt utfall av dette kan ende opp i et kontraktsmøte.

 5. Som ender opp med signatur med BankID. Upersonlig og proft på samme tid. 

Og så går tiden. Ofte måneder.

Før oppstart er den nyansatte hjemme, på eksisterende arbeidsplass eller på skolen. Det er som å stå ute og se inn. Man blir kanskje invitert med på noen sosiale sammenkomster dersom dette klaffer i overgangen fra gammel til ny jobb. Det er selvsagt hyggelig, mange vil prate med deg, men man er litt usikker på alt. Hvem er hvem, hvilken rolle har de, hva jobber de med, hvilke interesser har de.

Dette er ikke akkurat optimalt for å skape gode ambassadører. Så vi endret oss. Vi ville gjøre den første opplevelsen av nyansatt i Northern Beat enda bedre. Signeringen med den upersonlige BankID’en ble derfor starten på en litt mer morsom ventetid. En ventetid som består av påfyll og informasjon som bygger positive forventninger og ikke skaper usikkerhet om man har gjort det riktige valget.

DERFOR ER PROSSESSEN ETTER SIGNERING I DAG SLIK :

 1. Det første som skjer er en mail om det det ligger en Kindle og venter på deg på kontoret (da får vi de også til å komme innom for å hilse på enda en gang). På Kindlen er det litt spennende fagstoff - nå for tiden er det Design Thinking, Lean UX og Google Design Sprint. Hyggelig for den nyansatte, men også en måte å få delt kompetanse som er viktig for en konsulentbedrift som oss. 

 2. Deretter skrives man inn i «mantallet» vårt. Alt fra allergier, kallenavn, virkelige navn og pårørende blir logget.

 3. Så kommer det jevnlige «drypp» i innboksen med informasjon om telefon, bredbånd, om kjøp av utstyr, sosiale happenings, hjemmekontor, konferanser og annet.

 4. Så får man endelig den store fine nøkkelen til Northern Beat, nemlig e-postadressen ... Den åpner hele vår verden. Da blir man virkelig en del av den daglige dialogen, sjargonger og interne vitser (som man ikke forstår enda).

 5. Vi tar en (eller to) prat med den nyansatte om forventninger, ønsker og behov. Og i kulissene planlegger vi ankomstdag. I tillegg jobbes det selvfølgelig med salg, og da er det ofte interessant for den nyansatte å få møte kunder og kollegaer som man skal jobbe sammen med. Både formelle og uformelle møter legges i kalenderen. 

 6. Og så er den store dagen der! Pulten til den nyansatte står klar med blomster, noe godt, et hyggelig kort, og kanskje en gave. I tillegg får man helt sin egen fadder. Da er man i gang, og så blir man kastet ut på dypt vann. Men ikke uten sikkerhetsnett. Vi følger opp den nyansatte gjennom formelle og uformelle prater, og følger opp kundene i forhold til trivsel og oppgaver. Vi har tidlig forstått at hverdagen til konsulentene våre påvirker resultat, eNPS og turnover

 

For å kunne følge opp hvordan den ansatte EGENTLIG har det på jobb, må man etablere arenaer for å få til en god dialog. Trivselspraten og fagpraten erstatter medarbeidersamtalen, og gjennomføres hyppigere, uformelt og alle opplever den mer nyttig enn den skjematiske gjennomgangen i en typisk medarbeidersamtale. I samtalene blir det avdekket behov for kompetanseheving, endringer og tilpasninger som øker trivselen, og skaper en integrert og trygg medarbeider. Som ikke bare deltar mer i det sosiale, men også får tilegnet seg riktig kunnskap gjennom konferanser og kurs.

Summen av aktiviteter, fokus og det å se hver enkel ansatt gjør at vi får flere ambassadører, færre turnovers, og det er langt rimeligere og mye mer moro å drive med rekruttering.

Ønsker du å bli en av våre åtte nye designere i 2020? Ta kontakt med Ørjan for en hyggelig prat

Toppfoto: Eivor Eriksen