Vi har ikke sluttet å lage digitale løsninger – langt i fra – men vi opplever at det skjer endringer og at der vi før lagde digitale løsninger, så ser vi mer og mer bak behovet for løsninger.

Mange vil kanskje argumentere for at det er problemløsere vi har vært hele tiden. Vi har vært brukersentrerte, jobbet med smerter og muligheter, og skapt løsninger som både har løst problemer, engasjert, konvertert og begeistret, og det stemmer det. Men det vi ser er at problemene er større, viktigere for kundene våre og folk flest og ikke minst i et perspektiv i retning av FNs bærekraftmål. Vi bruker mer tid på å forstå, utfordre sannheter, utforske og teste. Vi graver mer, og opptrer oftere som rommets 3-åring med det irriterende spørsmålet; hvorfor det da?

HVA ER DET EGENTLIGE PROBLEMET?

Fellesnevner for endringen er at vi i større grad jobber med å løse problemet. Vi må dykke enda litt dypere for å finne svaret. Svaret er ikke nødvendigvis at en bruker ønsker å få gjort noe på nettløsningen vi har laget, problemet dreier seg kanskje enda mer om hvorfor vi i det hele tatt måtte lage en nettløsning som skulle løse problemet. Puh... Kjenner det er vanskelig å beskrive dette, så la oss bruke et eksempel. Hvis en har behov for å komme seg fra A-B, så ville vi normalt ha sett på en løsning for dette. Men hva er egentlig grunnen til transportbehovet? Hva er det egentlige problemet? Kanskje videooverføring eller et samhandlingsverktøy er den beste løsningen.

Når man har funnet løsningen på problemet kan det godt være det blir en digital løsning, men det må ikke bli det. Hvis svaret er en digital løsning må vi ikke nødvendigvis lage den, kanskje noen allerede har gjort det. Og enda en dimensjon er at det kanskje er en digital løsning som man faktisk ikke kan se eller som har et fysisk grensesnitt. Ting er i endring.

Prosjektene har blitt større, kundeforholdene lengre og partnerskapene tettere. Vi løser fremdeles oppgavene med en god blanding av metoder, øvelser, testing, beste praksis og erfaring. Vi må tilegne oss ny kunnskap og oppdatere oss på trender og lovmessige endringer. Og ikke minst så har fremdeles hardtjobbende hjerter som banker for kundene, faget og kollegaene.

Her kan du lese flere artikler fra oss i Northern Beat