TINE årsrapport

Som et resultat av det solide grunnlaget fra 2017-rapporten, kan man nå ta en digital reise i TINE-land for året 2018. Mission hadde som mål å utvikle en intuitiv integrert rapport som gjenspeiler TINEs unike posisjon i det norske samfunnet på en realistisk måte.

Integrert rapportering

TINE

Gjennom informative videoer, lærerike animasjoner, tydelige kart og solide data klarer rapporten å få fram TINEs totale fotavtrykk på en effektiv og pedagogisk måte. Videre viser rapporten TINEs rolle som en markedsaktør som bygger broer mellom produsenter og forbrukere, og den løfter fram selskapets satsning på etisk verdiskapning og bærekraftig utvikling.

Melkeveien

“Måten Mission har implementert og presentert Bærekraftrapporten i den digitale årsrapporten vår, viser hvor dyktige de er til å gjøre et meget krevende tema engasjerende og interessant for en bred målgruppe.”
Bjørn Malm – Leder Bærekraft, TINE 

Digitale årsrapporter

Nytt for året var å lage en engelsk versjon av rapporten ettersom TINE er i ferd med å ta en internasjonal posisjon.

Du kan se TINEs digitale årsrapport her!

Takk til Feed for kode.

_
Se hele prosjektet på Mission sine sider.