Du kan se hele prosjektet på Mission sine sider

Mission ønsket å levere en brukervennlig integrert rapport som sannferdig gjenspeiler TINEs unike posisjon i det norske samfunnet. Ved å ta i bruk elegante videoer og lekende animasjoner, informative kart og konsis tekst basert på ferske tall, evner rapporten på en effektiv og pedagogisk måte å tydeliggjøre TINEs totale fotavtrykk. Rapporten viser TINEs rolle som markedsaktør som bygger broer mellom produsenter og forbrukere, og den løfter fram selskapets satsning på etisk verdiskapning og bærekraftig utvikling.

 

«Måten Mission har implementert og presentert Bærekraftrapporten i den digitale årsrapporten vår, viser hvor dyktige de er til å gjøre et meget krevende tema engasjerende og interessant for en bred målgruppe»

— Bjørn Malm, Leder Bærekraft, TINE

«Årsrapporten til TINE er bygget opp som et digitalt magasin. De ulike temaene vises på en måte som gjør det lett for hver enkelt å se sammenhenger eller fordype seg i det han eller hun er mest interessert i.»

— Marius Holtmon, Designer, Mission

Det ligger et betydelig potensial i det å bruke årsrapporter på nye måter. Det er viktig å huske på alle mulighetene til å bruke årsrapporten til merkevarebygging av selskapet, både blant egne ansatte og øvrige interessenter. Den nye digitale rapporten vi har laget for TINE, gjør det enklere for ansatte å få bedre oversikt over hele den verdikjeden de selv er en del av. Rapporten ble lansert 1. mars 2018 og har høstet svært gode tilbakemeldinger både internt og eksternt.

Takk til
Kode: FEED

Du kan se hele prosjektet på Mission sine sider.