Og det er her Mission kommer inn i bildet. Utfordringen de kom til oss med var å løfte ambisjonsnivået for hele den digitale årsrapporten, og ikke minst gjøre alt som handler om bærekraft mer engasjerende og mindre rapporterende. I tillegg visualiserte vi TINEs verdikjede ved å illustrere melkas vei fra kua til kjøkkenbordet. 

I denne bloggen forteller vi om de grepene vi har tatt for å vise at TINEs seriøse tilnærming lønner seg for både selskapet og miljøet. Vi er stolte av dette digitale samarbeidet, som har resultert i en helt ny plattform for rapportering og presentasjon av selskapet. Her har vi lagt et grunnlag som TINE kan benytte og videreutvikle de neste årene.

En ryddejobb

Vi startet prosessen med å strukturere alt innholdet fra bærekraftrapporten. Den besto i stor grad av et stort antall teksttunge artikler. Hvis man analyserer verdikjeden til TINE, oppdager man at det er mange ting som utgjør deres samlede økologiske fotavtrykk. Det dreier seg alt fra dyrevelferd, matsvinn, transport og emballasje til sukkerforbruk og etisk handel. Det føltes derfor naturlig å kategorisere de ulike leddene i verdikjeden hver for seg – under fanen «Bærekraft». Dette ville gjøre det lettere for hver enkelt bruker å velge temaer man ønsket å fordype seg i. Samtidig tilførte vi tydelig navigasjon, struktur og søkefunksjon for å gjøre det lettere å navigere seg gjennom innholdet.

En grunnleggende del av TINEs forretningsidé er som de sier «å skape verdier i nært samspill mellom natur, landbruk og marked». Store iøynefallende naturbilder og en ganske uformell tone of voice møter brukeren på landingssidene innenfor hvert av bærekraftområdene. I tillegg får de presentert et sammendrag av de underliggende artiklene. På øverste nivå i informasjonshierarkiet har vi tillatt oss å benytte enkle tekster som gir en liten smaksprøve på de mer akademiske artiklene som man kan fordype seg i dersom man skulle ønske det.

En presentasjonsjobb

Forsiden er designet steg for steg, litt som en presentasjon på Powerpoint eller Keynote, der utdrag av det viktigste innholdet blir presentert på en lettfattelig og engasjerende måte. Brukeren kan navigere sømløst gjennom stoffet ved bruk av piltaster og mus, eller ved å sveipe på lesebrett og mobil. Det er enkelt for brukerne å finne det de synes er mest interessant og ønsker å fordype seg i. På denne måten kan vi presentere essensen av selskapets indre liv og årets høydepunkter for en helt annen målgruppe enn den gruppen som leser årsrapporter fra perm til perm. Ved hjelp av vertikale og horisontale navigasjonselementer kan vi indikere hvor i presentasjonen leseren befinner seg. 

En skredderjobb

Det ble lagt mye arbeid ned i å skreddersy innholdet til forsiden. Her måtte vi velge hvilke budskap vi ønsket å trekke frem. Vi vurderte hvilken kommunikasjonsverdi de forskjellige temaene hadde for de ulike målgruppene. Vi ønsket å tilføre årsrapporten emosjonalitet gjennom et variert visuelt uttrykk og spisset budskap. Det var viktig å ikke gå for mye rundt grøten, men å ta leseren til kjernen på en rask og engasjerende måte. Resultatet ble et luftigere og mer moderne uttrykk. En kombinasjon av animasjoner, foto, film og interaktive elementer med tilpassede budskap løfter brukeropplevelsen for kravstore nettbrukere.

Viktige verdivalg

I TINE stilles det skyhøye kvalitetskrav til melken. Noe av det aller viktigste er å ha kontroll på verdikjeden. Det er veldig mange involvert i å få melka fra ku til kunde, og TINE hadde derfor behov for å visualisere og løfte frem hele denne reisen, som de kaller Melkeveien.

For å gjøre det enklere for ansatte i TINE å få bedre oversikt over den verdikjeden de selv spiller en vesentlig rolle i, delte vi denne reisen inn i åtte steg med tilhørende historier og illustrasjoner. Hvert steg presenteres på en pedagogisk måte. Lekenhet og seriøsitet balanseres ved bruk av fargerike og fargekoordinerte interaktive animasjoner. Aller helst i kombinasjon med faglige tekster og data. For å legge en ekstra dimensjon til Melkeveien har vi her knyttet opp relevant innhold fra bærekraftrapporten. De interaktive elementene lar nysgjerrige lesere utforske integrerte historier og faktatall, samtidig som en enkel navigasjon geleider deg gjennom de åtte stegene. 

Digitale muligheter årsrapporten enklere i bruk

Det er ingen tvil om at det ligger et uforløst potensial i å bruke årsrapporter på nye måter. Syretesten er at en slik rapport fungerer godt dersom alle som er innom sidene får akkurat så mye eller lite informasjon som de trenger, og den er enda bedre hvis du lokker enda flere til å forstå enda mer.

Med en digital løsning har du en mye bedre mulighet til å benytte årsapporten til å bygge merkevaren din. Enten det dreier seg om å tydeliggjøre for all verden at bærekraft har en integrert rolle i alt denne bedriften din foretar seg, eller du ønsker å ha en årsrapport som underbygger at selskapet ditt er teknologisk nyskapende. Hvis det er slik at ett bilde sier mer enn tusen ord, tenk da hvor mye du kan få sagt med en digital og gjennomanimert årsrapport.

Se TINEs årsapport her.

Denne artikkelen ble først publisert på Missions hjemmesider.