Hvorfor blir navn borte?

Fusjoner. To selskaper slår seg sammen, og av praktiske grunner velger man å bruke ett av disse navnene, forhåpentligvis det sterkeste eller riktigste. Eventuelt slår to forholdsvis likestilte selskaper seg sammen, men det er likevel opportunt å bytte til et tredje navn, eksempelvis for å tydeliggjøre at her skjer det noe nytt og spennende.

Oppkjøp. Selskapet ditt havner under et større selskaps vinge – eller hæl. Compaq var et meget stort datafirma, men navnet forsvant etter hvert fra kartet da HP (Hewlett-Packard) kjøpte det opp. I de fleste tilfeller er det navnet på det nyeste og minste selskapet som blir borte, men det kan også tenkes situasjoner der ”gamle penger” har kjøpt ”nye muligheter” og bruker det nye navnet for hva det er verdt.

Omlegging. Når Johan H. Andresen, sønn av tobakkskongen Johan H. Andresen, solgte de resterende aksjene i Tiedemann / Scandinavian Tobacco Company, var det ikke lenger noe poeng å sitte med et så innrøyka firmanavn, og derfor stod selskapet FERD opp fra asken. Philip Morris ville heller ikke assosieres med sigaretter, og konverterte til Altria i 2001.

Rettigheter. Plutselig sitter ikke et selskap lenger på retten til å bruke navnet og må finne et annet. Det finnes mange, både positive og negative, meninger om prosessen som gjorde at det godt innarbeidede Andersen Consulting, som tilhørte Arthur Andersen, skiftet til Accenture i 2001. I retrospekt kunne det fremstå som en genistrek, all den tid Andersen-navnet for alltid vil bli assosiert med Enron-skandalen.

Konkurs og skandaler. Enron er et godt eksempel på et gigantisk selskap som på kort tid gikk fra Capitol den tarpeiske klippe, som det heter. Fortune kåret Enron til Amerikas mest innovative selskap – seks år på rad. Så viste det seg at kjempen var pill råtten og bygd på bedrageri og korrupsjon. Navnet og selskapet led en brå død.

Dårlig økonomi og dårlige veivalg. Det går rykter om den gangen gründeren i Netflix, Reed Hastings tok kontakt med John Antioco, CEO i Blockbuster. Dette foregikk i år 2000, og Hastings agenda var å få til et partnerskap med Blockbuster innenfor det videoutleiemarkedet der de begge opererte. Blockbuster var kongen på haugen i markedet den gangen, pengene raste inn hos dem og John Antioco var fullstendig uinteressert i å ha noe med jyplingen fra Netflix å gjøre. Ganske nøyaktig ti år senere erklærte Blockbuster seg konkurs, og Netflix var på sin side i ferd med å vokse til en gígant innenfor streaming-markedet. Et sterkt firmanavn hadde gått dukken.

Nytt og bedre navn. Larry Page og Sergey Brin startet i sin tid opp selskapet BackRub, i dag mer kjent som Google. Google er en omskrivning av ordet googol, som er dette tallet 10100. Referansen til det enorme tallet harmonerer godt med Googles formål, som er ”å organisere all informasjon i verden og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig."

Ikke fått med deg vår nye e-bok om navneutvikling?

Les hele artikkelen om navn som blir borte og hvordan du kan styrke merkevaren!

Eldre kodak kamera som peker mot deg.