Det å være en attraktiv merkevare overfor investeringsmarkedet er avgjørende for å sikre kapitalforsyning slik at du kan fortsette å investere og utvikle selskapet. Den tilliten og de gode forbindelsene en merkevare skaper med sine eiere og investorer kan sammenlignes med de båndene som man vanligvis ser at en merkevare kan skape med ansatte og kunder.

Det valget bedrifter har står ofte mellom det å opprettholde det bestående eller bygge mot større suksess i fremtiden. For investorer representerer dette stabilitet versus risiko.

Hvis du ønsker at investorene skal støtte deg når det gjelder det mest risikofylte alternativet, kan du ikke behandle dem som lommebøker som åpner og lukker seg etter ditt eget forgodtbefinnende.

Investorer bygger porteføljer basert på bransjekunnskap, kompetanse og ved å balansere det de kan tjene på opp mot det som betyr noe for dem. Investorene dine forstår antakeligvis landskapet du beveger deg i og de store linjene bedre enn de andre du konsulterer. Investorer er uvurderlige samarbeidspartnere for virksomheten din.

Noen selskaper velger å holde investorene sine litt i utkanten av begivenhetenes sentrum. De ser på dem som nødvendige, men ikke så viktige for den daglige driften. Disse nesten usynlige investorene kan se de harde dataene, men de møter aldri folkene bak tallene. De blir konsultert når det gjelder viktige avgjørelser, men får aldri være en del av brainstorming og idéuvikling. Selv når bedriften har en kultur bygget på et sterkt formål, blir de ikke nødvendigvis involvert i den. Dette kan føre til at investorene møter selskapet med en like likegyldig holdning som den de selv blir møtt med. Da blir ikke personlige følelser en faktor i beslutningsprosessen, og de vil akseptere mindre risiko. De gir ikke noe mer enn det de får.

Sørg for at investorene deler drømmene dine

Gründere utarbeider ofte lange presentasjoner for å få en avtale med en investor. De snakker i det vide og brede om logiske konklusjoner og kjøreplaner basert på kundedata, om priser, markedsundersøkelser, inntektsmodeller og mere til. Men vi vet at kunder er drevet av følelser og gjør sine kjøpsbeslutninger i en brøkdel av et sekund. Vil ikke en investor kunne gjøre det samme? Det er klart at de faktiske tall er helt avgjørende når det gjelder slike innsalg, men før du vikler deg inn i realiteter og kompleks informasjon, bør du henvende deg til investorens hjerteregion. Fortell hvorfor dette prosjektet betyr så mye. Hvis dem hvorfor dette selskapet eksisterer og hva det man bidra med i verden. Det er dette som er formålet ditt.

Investorer vil føle seg fristet til å ta større risiko når de tror på noe som er større enn de dataene som foreligger. Folk investerer ikke i produkter, de investerer i merkevarer. De blir tiltrukket av følelser. For eksempel kan en merkevare føles menneskelig og god. Den kan ha et formål som handler om å bringe folk nærmere hverandre. For en annen merkevare kan det dreie seg om å være dristig og banebrytende. Kanskje formålet er å skape en bedre verden gjennom vitenskap og teknologi. Hvorvidt en investor passer til organisasjonen din, avhenger av følelsen du gir dem.

Tenk på hva det er som påvirker de investorene som er opptatt av å ha et formål med det de foretar seg, hva de ser etter utover de økonomiske resultatene. De vurderer selskapene de støtter basert på ledergruppens erfaring og den kapasiteten de har til å gjennomføre bedriftens strategi, samt evnen til å bygge en sterk merkevare. Investorer vet at sterke merkevarer med et meningsfylt formål vil bli belønnet av markedet. Det er trygt å satse på organisasjoner med edle motiver. I tillegg vil dagens investorer sørge å ha planer på plass for samfunnsansvar, støtte av etiske tiltak og andre formålsdrevne prosjekter som utgjør en forskjell. Investorer vil være svært opptatt av å støtte selskaper som viser et sterkt samfunnsansvar.

Hva forteller dette oss? Det forteller oss at formål er større enn profitt. Og at investorer er folk, de også. Akkurat som dine ansatte og kundene dine, responderer investorene best når det er en større mening bak arbeidet som gjøres. De er villig til å ta risiko for muligheter som har en verdi utover det rent økonomiske. De betaler mer for å være en del av en merkevare som er på endre spillereglene. De kommer gjerne tilbake til langstrakte ideer med høytflyvende ambisjoner. Målet deres er større enn det som kan kokes ned til kroner og øre.

Ta vare på de løpende investeringene

En av grunnene til at selskaper med et meningsfylt formål er mer lønnsomme, er at folk tror på det de gjør. Når vi studerer produktivitet på arbeidsplassen, vet vi at ansatte som har drømmer og ambisjoner som handler om noe som er mye større og viktigere enn den lønnen de får betalt, er lykkeligere, mer engasjerte og oppnår mer. Det å ha felles verdier hjelper hele organisasjonen til å fungere mer effektivt, og disse selskapene tiltrekker seg dyktige mennesker som er mer kompetente og mer erfarne. Det gjelder også investorer.

En av grunnene til at selskaper med et meningsfylt formål er mer lønnsomme, er at folk tror på det de gjør.

Oppgaven med å holde seg godt finansiert for å vokse og gjennomføre prosjekter kan noen ganger overta livet til en grunnlegger fullstendig. Når virksomheten blomstrer og teamene er begeistret, investeres det penger. Suksess avler suksess: det kommer nye produktlinjer, bedre kundestøtte, økt merkesynlighet, forbedret drift, og så videre. Selskapets fremskritt krever arbeidskapital til å bruke på ansettelser, drift, teknologi og reklame. Når et selskap gjør det bra, pumpes det tonnevis av penger gjennom det på daglig basis, og grunnleggerne er ansvarlige for at pengene er der. Dette kan være veldig vanskelig. Det betyr å bruke mye tid ut av kontorets nettverk, man må fri til investorer og pitche virksomheten til kreti og pleti. Dette betyr mye tid borte fra organisasjonen, noe som gjør at mange viktige beslutninger blir overlatt til andre.

Dette kan også være veldig enkelt. Når investorer tror på det du gjør, vil de tiltrekke seg andre seriøse investorer. Dette er mennesker som har en lang rekke prosjekter i sine porteføljer, og de investeringene de snakker om, er de som de bryr seg om. De nevnes i uformelle middagssamtaler og i spontane kommentarer, de dukker opp i samtaler med venner og kolleger. De liker disse folkene de jobber med. De tror på formålet deres. Brikkene faller liksom på plass. Dette er noe de vil satse på. Dette er noe verdifullt. Når en virksomhet som dette trenger mer kapital, mobiliserer investorene. De vet allerede hvem de skal snakke med, og deres ord teller mer enn et innsalg fra en gründer.

Det å tiltrekke seg de rette investorene fører til at disse igjen tiltrekker seg andre. Derfor må bedriftens formål være sterk også utad. Nettverket ditt er mer verdifullt enn noe resultatregnskap. En ekte tro på det som gjøres og entusiasme fra mange hold, fungerer som en magnet på seriøse investorer. Ansatte, leverandører, partnere og kunder er alle tilbøyelige til å støtte organisasjoner med et meningsfylt formål. Investorer vet at dette vil gjøre deg mer vellykket. De vil være tilbøyelige til å strekke seg enda litt lenger når det trengs, og vil gladelig åpne sine egne nettverk når det er behov for det. Når du har et formål blir alt annet lettere. Folk vil støtte deg. Formålet er mer forlokkende enn fortjenesten.

The business book for the modern leader

Det å ha et formål som høres fornuftig og smart ut både internt og eksternt, vil være i investorens interesse, fordi det er deres rolle å sikre fremtiden for selskapet. Etter hvert som merkevarer og markeder endres, vil investorene være tjent med å forstå konteksten, slik at de er i stand til å bringe selskapet inn i fremtiden i tråd med formålet. Det er faktisk viktigere å ha et formålsstyrt selskap enn bare å ha et formål. Et formål som bare er til pynt, har liten verdi.

Denne saken ble først publisert på Mission sine sider.