Denne effekten er det selvfølgelig fristende å utnytte for kreti og pleti. Mange har noe å selge, og mange har behov for å pynte på det de driver med. Resultatet er at ordet design brukes av altfor mange – om altfor mye – og derfor er det en viss risiko for at selve begrepet design devalueres.

Heldigvis skjønner folk flest at man må skille mellom god og dårlig design på samme måte som man skiller mellom god og dårlig musikk. Jeg kjenner ingen som vil bruke Ave Maria sunget med Olga Marie Mikalsens lyriske (eventuelt hysteriske) alt som et bevis på at musikk er en uting, så lenge vi også kan lytte til Ave Maria med en Pavarotti eller en Bocelli.

Design delvis definert

Designbransjen er i en rivende utvikling, ingen tvil om det. Store norske leksikon beskriver design på denne måten: «Design er en internasjonal betegnelse på formgivning. Design betegner prosessen der man fastsetter det endelige utseende på et produkt med sikte på både funksjon (bruksmåte) og utseende. Begrepet blir også brukt om resultatet av denne prosessen.» Men det står også følgende: «Det har med tiden også blitt vanlig å bruke design i betydningen plan, skisse eller mal. Dette tilsvarer den engelske bruken av begrepet.»

For et designfirma som Mission, der merkevarebygging, identitetsdesign og grafisk design dominerer, er noe av det aller viktigste at designen faktisk skal gjøre en jobb for en oppdragsgiver – og implisitt at den skal fungere overfor investorer, ansatte og kundens kunder også. I vår bok ser vi på design som et helhetlig tankesett. Formgivingen er én side av saken, men den dekker ikke alltid viktige elementer som designprosess og designstrategi. Vi er med andre ord ikke alltid like begeistret for utvanningen av designbegrepet.

En jungel av begreper

Hvis alle jobber som tar i bruk en plan, skisse eller mal skal kalles design blir det ikke lett å skille klinten fra hveten eller snørra fra bartene. Det finnes nemlig en tett jungel av begreper og uttrykk innenfor designfeltet. Se bare på noen av de mange, og ikke minst veldig digitale, yrkestitlene som dukker opp på et norsk nettsted for jobbsøkere hvis du benytter søkerordet Design:

User experience designer,UX/UI Designer Lead, Interaction Design, Analog IC Design Engineer, process designer, Technical designer, Webpage development and design, grafisk designer, FPGA Design Engineer, Design Structural Engineer, Discipline Engineer – 3D/2D Design, Graphic / Motion Designer, Corporate Design Lead, Structural engineer design PDMS, Systems Design Engineer, Mechanical Design Engineer, EIT PDMS Designer, Senior Visual Designer, Senior Structural Designer, Hardware Design Engineer, Assistant professor in Interaction Design, UX Design internship with Mingl, Mfg Design Engineer, Experience Design Consultant, senior FPGA / ASIC SoC Design Engineer og Digital Design Engineer.

Vi sier absolutt ikke at enkelte av disse jobbene ikke dreier seg om design, bare at alt som har med teknologi å gjøre, ikke automatisk kan smykke seg med tittelen design. I hvert fall ikke slik vi tolker den. Teknologien er ikke et mål i seg selv, men den er et middel som kan gjøre det mulig å nå en rekke mål. Derfor er det en selvfølge at dagens designselskaper ansetter, eller allierer seg med, dyktige datamennesker, folk som kan bringe ideer og tanker til nye digitale høyder.

Et forsøk på å rydde i designhyllene

Det finnes en rekke grener på designtreet, enkelte av dem helt eller delvis utenfor vår egen rekkevidde. Samtidig er det interessant å merke seg hvor mange av dem som tangerer vår egen jobb, nettopp fordi det å tenke bredt, dypt og helhetlig er blant våre fortrinn. Det er med andre ord en rekke grenseoverganger mellom ulike designgrener, men her er ett forsøk på å kategorisere kompetanseområdene slik man kunne gjort det hvis man skulle arrangert et OL i design:

 • Arkitektur
 • Byplanlegging og urban design
 • Emballasjedesign
 • Grafisk design
 • Identitetsdesign
 • Interaktiv design
 • Interiørdesign
 • Landskapsdesign
 • Merkevaredesign
 • Møbeldesign
 • Produktdesign
 • Tekstil- og motedesign
 • Utstillingsdesign

 

Design handler også om kroner og øre

Det er ikke slik at design kun tilfører penger til designindustrien selv, slik enkelte ynder å påstå. Undersøkelser foretatt i forbindelse med Design Council´s Design Leadership Programme i Storbritannia viser at for hvert pund som blir investert i design kan selskapene forvente å få igjen tyve pund i økte inntekter. Jo bedre design, jo bedre resultat, selvfølgelig. Med slike sterke tall er det hevet over en tvil at design står for en stor del av verdiskapningen i samfunnet.

I designlandet Danmark gjorde Dansk Design Center og Dansk Industri i 2016 en undersøkelse blant 805 beslutningstagere innen forretningsutvikling, produktutvikling og innovasjon i danske virksomheter rundt hvordan de oppfatter bruken av design.

 • 74% sier design har en positiv betydning for bunnlinja deres.
 • 80% sier at design styrker deres brand.
 • 68% sier at bruk av design gir økt kundetilfredshet
 • 67% forventer å øke konkurranseevnen ved hjelp av design de neste fem årene.

 

Når de samme menneskene blir spurt om hvordan de selv tar i bruk design i sitt eget selskap, blir ikke tallene like imponerende.

 • 58% sier at tar i bruk design
 • 40% sier at de ikke anvender design systematisk
 • 30% sier de bruker design som et integrert element og verktøy i forbindelse med arbeidsprosesser.
 • 13% sier at de benytter design strategisk og på en slik måte at designmetoder og -tenkning bidrar til virksomhetens forretningsutvikling og strategi.

 

Det ser med andre ord ut som om ikke alle tar konsekvensen av hvor viktig de synes design er når det kommer til sin egen arbeidsplass. Danmark er regnet som et meget designdedikert land , så det kan jo hende tallene spriker enda mer mellom tanke og handling i Norge. Nå er det dessverre slik at ikke alle har mulighet til å gi designen den rollen de synes den fortjener der de jobber.

Har du en velbegrunnet designhunger du ikke får utløp for i organisasjonen? Kanskje du burde snakke med noen om det? Noen som kan vise deg hva det kan være verdt?

Denne saken ble først publisert på Mission sine sider