Hvert år kårer Interbrand de 100 mest verdifulle merkevarene i verden, men hvordan måler de det, og hvilke kriterier legges til grunn? Hva skiller Nike og Disney fra resten, og hvorfor skårer akkurat de så bra?

Sterke merkevarer oppnår bedre lønnsomhet og høyere priser enn andre, og det er ofte forskjell på den opplevde verdien kontra den funksjonelle verdien.

Interbrand gjør en global verdisetting av de største merkevarene hvert år. For å komme på denne listen må en rekke krav være oppfylt og noen kriterier ligger til grunn.

Det er naturligvis formelle krav som å være etablert på et globalt nivå, kunne vise til solide resultater over tid og ha høy nok kjennskap i ulike markeder. I tillegg til de har vi forsøkt å luke ut hvilke kriterier Interbrand legger til grunn for de mest verdifulle merkevarene.

Men hvilke kriterier bør settes for å være Norges sterkeste merkevare innen hver enkelt kategori?

  • Hvem topper listen innen for eksempel bank, eller varehandel?
  • Hvordan tror du den ville sett ut og hvorfor?

 Les hvilke kriterier vi tar med oss fra rapporten!