I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på hva som menes med «merkevareidentitet». Vi vil se på fordelene ved en god identitet og de utfordringene som morgendagens identiteter kommer til å stå overfor. Alle selskaper har en identitet. Alle produkter har en identitet. Alle tjenester har en identitet. Bare ved å være i bransjen kommuniserer du til verden hvem du er.

Spørsmålet er om du bruker merkevaren din for å oppnå målene dine og utnytte potensialet ditt til fulle?

Les hele artikkelen: 

Hva er en logo, og hvordan styrker logoen merkevarens egenverdi?