Dette betyr at det stilles store krav til de arbeidsgiverne som søker toppkandidater. Derfor vet også de smarteste arbeidsgivere å sette av betydelige ressurser til å styrke sitt image hos potensielle jobbsøkere - gjerne kalt employer branding. Denne oppgaven var tidligere nesten utelukkende forbeholdt HR, mens det i dag kreves et koordinert samspill mellom markedsavdelingen, ledelsen og HR for å løse oppgavene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva spesielt unge arbeidstakere og jobbsøkere ser etter hos potensielle arbeidsgivere. Som vi skal se, er det langt mer enn penger og karrieremuligheter som frister.

Dagens unge stiller krav om mening på jobben, men hva legger de unge i mening?

Millenniumsgenerasjonen er noe for seg selv

Millenniumsgenerasjonen, unge født mellom 1980 - 2000, er vokst opp i en digital verden. De kjennetegnes ved at de er sosiale, nysgjerrige og ærlige, og de deler gladelig av personlige opplysninger som bilder, videoer, musikk og mye mer med venner og familie. De er også en utrolig viktig markedsfaktor for merkevarer fordi de gir karakterer, kommenterer og deler positive og negative opplevelser med sin omverden i et forrykende tempo. Du skal med andre ord ikke gjøre deg til uvenn med en fra denne generasjonen.

Denne delegleden får også konsekvenser for deg som arbeidsgiver. Et vellykket image som en attraktiv arbeidsgiver har kortere levetid i dag enn for bare noen få år siden.

Våg å være ærlig og sannferdig

Oppriktighet er et stikkord i dagens arbeidsmarked. De arbeidsgivere som på en troverdig måte evner å fortelle hvem de, hva de står for og hvordan den jobben de gjør, også bidrar til omverdenen, trekker det lengste strået. Det er disse arbeidsgiverne som vil vinne gehør hos dagens unge. Og som kjent er det hos de unge fremtiden ligger.

Dette betyr at det ikke nødvendigvis er et smart trekk å invitere avgangsstudenter til store kalaser med fancy middager og årgangschampagne. Husk at studenter stort sett er helt vanlige, akkurat slik din bedrift sikkert også er. Det er kanskje ikke de som sjarmeres av slike aktiviteter du bør ansette.

I tillegg er denne type markedsføring lite original. Sjansen er at konkurrentene dine holder på med det samme.

Derfor bør du heller grave dypere i materien og komme til bunns i det som virkelig betyr noe for bedriften din - og for de som skal jobbe for deg.

Les videre og få innsikt i hvorfor det er smart å avdekke hvorfor bedriften din er til, hva som er de viktigste oppgavene for dere å løse.

  • Kan du svare på hva som er bedriftens formål?
  • Få vite hvorfor det lønner seg for deg å definere formålet.
  • I tillegg får du 5 smarte tips i kampen om de smarteste hodene.

Kampen om de beste hodene

Kampen om de beste talentene har aldri vært så tøff som i dag. Arbeidsgivere bruker store ressurser på å posisjonere seg taktisk for å ta imot bølgen av nyutdannede og de som alt har noen års erfaring. Det er i det hele tatt en ny dagsorden for selskaper som ønsker å sikre seg de beste hodene.

Å profilere seg som en attraktiv arbeidsgiver er alfa og omega for de selskapene som opplever spesielt mye konkurranse om toppkandidater. Denne oppgaven var tidligere nesten utelukkende forbeholdt HR, mens det i dag kreves et koordinert samspill mellom markedsavdelingen, ledelsen og HR for å løse oppgavene.

Endringer skjer hele tiden. For eksempel opplever studenter innen IT, økonomi og teknologi at de i sitt første studieår blir oppsøkt av bedrifter som er ute etter å plukke talenter fra øverste hylle. Mange vil si at dette er et sjansespill fra arbeidsgiverens side, men så sterkt er kravet om å dekke opp fremtidige forretningsmuligheter at dette handler om å overleve eller ikke for bedrifter.

Nøkkelen ligger i engasjementet

Dessverre er det slik at mange ledere ikke aner hva som motiverer de enkelte ansatte. De tror folk flest higer etter 1) bedre lønn, 2) sikker jobb og 3) avansemuligheter. Forfatteren og forretningsmannen Dan Pink er blant annet kjent for sin TED-presentasjon om motivasjon der han snakker om at det som motiverer den enkelte er 1) selvstendighet, 2) mestringsfølelse og 3) formål.

Med formål forstår vi det vi gjør må ha en betydning – en mening. Å ha et formål handler om å trives på arbeidsplassen du har, eller å starte en virksomhet uten å bare tenke på å tjene penger. Det handler om et dyptliggende ønske om å se positive forandringer i samfunnet. Dette formålet gir næring til din indre motivasjon, og det smitter over på andre slik at også de vil følge i dine fotspor.

Inkluder bærekraft i forretningsstrategien

Som samfunn har vi alle for lengst måttet ta inn over oss de miljøkonsekvensene som vi påfører kloden. Dette fargelegger samfunnsdebatten på svært mange arenaer, på både makro- og mikronivå. For merkevarer betyr dette at det å ha et bærekraftig formål blir desto viktigere, og for mange bedrifter som har eksistert lenge, kan det være på sin plass å børste støv av formålet og se på om det trengs å tilføres noen nye valører.

For nyetableringer blir det sentralt å ta temperaturen på det samfunnet en ønsker å etablere seg i.

«Det folk ønsker seg aller mest i jobben, er en følelse av formål.»

– Nikos Mourkogiannis

Vi ser dette spesielt godt hos millenniumsgenerasjonen. Dagens unge er vokst opp i en digital tidsalder der det å dele det en har på hjertet er helt naturlig.

Våg å vise dine sårbare sider

Millenniumsgenerasjonen er langt fra en overfladisk gjeng med ungdommer, slik noen vil ha det til. Tvert imot er de dypt engasjert i omverdenen, og de er globalt disponert takket være påvirkning fra hele kloden siden de var bittesmå. Via både tradisjonelle medier og sosiale medier. Vi ser at millenniumsgenerasjonen er opptatt av hva selskaper dypest sett står for.

Det er ikke nok at selskapet har en fasade som ser lekker ut, det må være samsvar mellom denne og det som selskapet står for, selskapets formål. Det er de meningsbærende elementene i en bedrift som får mange unge, ressurssterke jobbsøkere til å søke seg til en bestemt arbeidsplass.

Last ned vår Purpose Report der vi går Norges 100 største selskaper nærmere etter i sømmene og ser på sammenhenger mellom det å ha et purpose og lønnsomhet.

Balanse mellom jobb og fritid

I et nordisk perspektiv viser Universums rangering av de mest populære arbeidsgivere at balanse mellom jobb og fritid skårer høyt, i tillegg til det å ha en sikker jobb. Videre viser undersøkelsen at folk er opptatt av å få brukt hodet – og ikke minst er det viktig at den jobben de gjør tjener en større sak.

Det siste punktet går hånd i hånd med det å ha et formål.

Unge jobbsøkere krever mening på jobbenYngre arbeidstakere er opptatt av balanse mellom jobb og fritid.

Født til en usikker fremtid

Dagens studenter har vokst opp i en tid preget av usikkerhet, inkludert økonomiske nedgangstider etter flere tiår med sterk vekst. Fordeler deres foreldre tok for gitt, som eiendom, trygghet og pensjoner, er ikke uten videre tilgjengelige, noe som gjør dem mer mobile. Og fordi de har vokst opp «på nettet», har de et enkelt forhold til ny teknologi: Bruk det som fungerer for deg, og kast resten.

Vi kan si at de fikk disrupsjon inn som dåpsgave. De er avslappet til usikkerhet, og de ser etter arbeidsgivere som kan berike livet deres med et formål utover det å tjene penger.

Jobben som identitetsbærer

Mange unge mennesker i dag ønsker å jobbe for en arbeidsgiver de kan identifisere seg med. De ønsker å jobbe for en bedrift eller en organisasjon som har et formål som de selv streber etter, ønsker å være en del av. Selv om unge mennesker nok alltid har vært idealistiske, ser vi at millenniumsgenerasjonen ønsker mer ut av arbeidslivet enn bare inntekt.

For dem er jobben noe de identifiserer seg med, og det er kanskje like greit, med tanke på at de flest av oss tilbringer omtrent 8 timer på jobben hver dag.

Ifølge Deloittes undersøkelse Millennial Survey sier 6 av 10 spurte at formål er noe de ser etter hos potensielle arbeidsgivere. Barry Salzberg, CEO i Deloitte Global, uttrykker det slik:

«Det er klar tale at når dagens millenniumsgenerasjon vurderer sine karrieremål, er de like interessert i hvordan selskapene bidrar til utvikling av mennesker og samfunnet som de er av produkter og fortjeneste. Disse funnene bør være en vekker for næringslivet.»

Merkevarer som evner å posisjonere seg slik at arbeidet deres får positive ringvirkninger utover deres egen sfære, er populære hos arbeidssøkere. Ifølge Unilever, som er verdens tredje mest populære arbeidsgiver på LinkedIn, kan de tilskrive halvparten av jobbsøknadene fra nyutdannede til selskapets fokus og satsning på etisk og bærekraftig produktutvikling.

Videre sier mer enn 76 % av Unilevers ansatte at de kjenner at deres jobb er med på å bidra til selskapets agenda.

Vi forteller kundene våre at de må ta nødvendige grep for å sette bedriftene på kartet for jobbsøkere. Dette går vi dypere inn på i boken vår «Point of purpose». Les mer om den her.

5 tips for deg som ønsker å finne de beste talentene

  1. Sørg for at det er samsvar mellom teori og praksis. Det hjelper fint lite med en stilig nettside, fine verdier som «inkluderende», «ansvarsfull» og «modig», om dette ikke gjenspeiles i arbeidskulturen eller i kundenes opplevelse av merkevaren.
  2. Sats på egne ansatte. Din viktigste målgruppe bør være dine ansatte, dernest kunder, etterfulgt av investorer og eiere. Når undersøkte du sist trivselen og motivasjonen til dine ansatte? Jobbes det aktivt med å brygge bro mellom ulike avdelinger og fagmiljøer? Og hvordan står det til med relasjonene mellom lederteam og øvrige ansatte?
  3. Invester i læring. Det at kunnskap er makt er mer sant i dag enn noengang før, og kunnskap er en ferskvare. Dette gjelder særlig innenfor teknologibransjen. Skal du ligge i tet, må du legge til rette for læring på arbeidsplassen. Dette i form av kursing, videreutdanning i arbeidstiden eller ved å sørge for at det fins arenaer der ansatte med erfaring kan overføre denne til nyansatte.
  4. Ansett dyktige ledere. Lite er mer demotiverende enn ledere som ikke evner å lede. Det fins mange måter å lede på selvsagt, men en fellesnevner er å kunne formidle en tydelig agenda, sette mål for bedriften og stake ut kursen for øvrige ansatte. Når det som meldes fra ledelsen er uklart, blir også det de ansatte gjør utydelig. Da tar det ikke lang tid før de flinkeste i klassen søker nye utfordringer.
  5. Hvorfor er dere til? Som daglig leder bør du gå i deg selv og finne ut av hvorfor dere jobber med akkurat det dere gjør. Hva er dypest sett oppgavene dere forsøker å løse? Hva er selve formålet til bedriften? Et meningsfylt formål gir bedriften mening, evner å gjøre tilbudet unikt i markedet og plasserer bedriften på kartet. Dette er motiverende ikke bare for dagens ansatte, men også for de du forsøker å vinne.

For å tiltrekke deg de rette menneskene, må du få fram at ved å jobbe hos deg vil de få en meningsfull arbeidshverdag. Dette betyr at du har evnen til å kommunisere det som er bedriftens formål.

Invester i kommunikasjon som løfter deg som en profesjonell aktør, sats på et kunnskapsløft hos dine ansatte og ledere, og ta stikkprøver for å se at bedriften forholder seg til formålet sitt. Alt dette vil berede grunnen for suksessfull rekruttering.

 

Denne artikkelen ble først publisert på Missions nettsider.