Klimaendringer er ikke lenger noe som kun lidenskapelige idealister er opptatt av. Overgangen til et lavutslippssamfunn er en viktig sak for verdensøkonomien. Mange eksperter ser dette som et være-eller-ikke-være for etablerte selskaper som overvåkes av investorer, en anledning til å definere sin fremtidige strategi. Hvis du trodde at den digitale epoken skapte store forandringer, er det bare å holde på hatten.

---

Storbritannias sentralbanksjef Mark Carney og den amerikanske forretningsmannen Michael Bloomberg presenterte «The Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) på G20-toppmøtet. TCFD er et universelt sett med opplysninger som selskapene skal presentere i sine årsrapporter. Disse opplysningene hjelper investorene til å vurdere klimarelaterte problemer på en bedre og mer systematisk måte.

Klimaendringer kan påvirke bunnlinja kraftig, men mange selskaper er ikke i stand til å forutse konsekvensen av de valgene de tar. Det er derfor forståelig at investorer ønsker å vite hvorvidt selskapene skjønner hvilke endringer som er umiddelbart forestående.

Hvordan TCFD fungerer

TCFD hjelper til med klimarelatert informasjon, for å holde investorer, banker og andre interessenter oppdatert. Retningslinjene sørger for mer tilgjengelig og sammenlignbar informasjon, noe som gjør det lettere for investorene å bestemme hvilken trussel klimaendringene utgjør, og hvordan de vil innvirke på verdisettingen av selskapet. Anbefalingene er basert på fire områder som representerer kjernen når det gjelder hvordan selskapene opererer:

Eierstyring og selskapsledelse

Hvordan organisasjonen administrerer klimarelaterte problemer og muligheter.

Strategi

De faktiske og potensielle påvirkningene fra klimarelaterte farer og muligheter i organisasjonens økonomi, strategi og finansielle planlegging.

Risikostyring

Prosessene som blir brukt av organisasjonen for å identifisere, vurdere og styre klimarelatert risiko.

Måltall

Måltallene som brukes for å vurdere og styre relevante klimarelaterte problemer og muligheter.

Etter hvert som stadig flere selskaper frivillig gir i fra seg informasjon vil det bygges opp et system som gir investorene sammenlignbare data og sørger for innsikt på to sentrale områder: Hvilken plan bør du følge for å redusere risikoen? Er det forretningsmuligheter som oppstår som et resultat av å redusere den?

Det raske tempoet til den digitale transformasjonen har tvunget enkelte investorer til å foreta noen dårlige valg, på grunn av manglende informasjon. Det å evaluere klimarelatert risiko som en del av den årlige rapporteringen vil bli enda mer utfordrende. Når det å rapportere klimarelaterte saker blir en naturlig del av årsrapporten, vil kvaliteten på datagrunnlaget bli stadig bedre og på sikt gi oss mulighet til å prise klimarisikoen mer presist, og dessuten fordele penger til fordel for klimakloke selskaper.

«TCFD er et universelt sett med opplysninger som selskapene skal presentere i sine årsrapporter.»

Konsekvenser for norske selskaper

Ser vi på de 500 største selskapene i Norge, ser vi at mange av dem har sterke føringer når det gjelder klimasaker. For eksempelvis Equinor, Norsk Hydro og Aker, for å nevne noen, er det klart at klimaendringer representerer en utfordring.

Yara, som sier i sitt purpose statement at de skal vise «ansvarlighet når det gjelder å gi mat til verden og beskytte planeten», demonstrerer sin klimaagenda. De er den typen bedrift som vil tjene på den åpenheten som TCFD vil medføre, og vil kunne berolige investorene når det gjelder innsatsviljen de viser på dette området.

DnB har målt karbonfotavtrykkene til sine equity fond, som en del av deres innsats for å redusere sine investeringer i selskaper med høy klimarisiko. I fjor ble DnB den tolvte av de ledende bankene som deltar i TCFD (i nært samarbeid med UNEP FI, dvs United Nations Environment Programme – Finance Initiative), og ble dermed del av en gruppe banker som til sammen representerer over 7000 milliarder dollar. Banken har begynt å ta sin egen medisin, for deres planlagte innsats når det gjelder TCFD inkluderer blant annet å sette seg mer spesifikke mål når det gjelder arbeidet med klimarisiko.

Forbrukerne hører gjerne om klimarisiko gjennom media. Denne sommerens ekstreme varme over hele kloden har gitt oss sterke bevis for at noe skjer med klimaet. David Attenboroughs Blue Planet har fått millioner av mennesker til å tenke gjennom sin bruk av engangsplast. Det er slike reaksjoner som tvinger tusenvis av virksomheter til å tenke igjennom hvordan de lager produktene sine så de ikke blir boikottet av årvåkne forbrukere som foretar sine valg med lommeboka.

Hvordan kan ledere tjene på TCFD?

  • TCFD er foreløpig et frivillig tiltak. Men i stedet for å se på dette som enda et forstyrrende element når det gjelder rapportering til årsrapporten burde ledere se på TCFD som en ny mulighet:
  • Ved å ta dette temaet alvorlig fra første stund demonstrerer man at man er et selskap med sosial samvittighet. Det viser også at man har evnen til å takle endringer og til å tilpasse forretningsmodellen i takt med disse.
  • Det å aktivt tilby investorene den informasjonen de trenger for å gjøre sin del av jobben i partnerskapet, burde være positivt for samarbeidsforholdet.
  • De ansatte som skal fronte virksomheten din vil være klar over åpenheten når det gjelder klimautfordringer og vil henvende seg til deg når det handler om å vise lederskap på dette området.
  • TCFD gir deg anledning til å stille spørsmål ved hvordan en leverandør utfører jobben sin, stille større krav til dem og synliggjøre at du er klar for å møte en usikker fremtid.
  • TCFD handler ikke bare om god selskapsstyring. Det ble etablert for å oppmuntre aktører til å lære mer og dele sine erfaringer. Jo flere industrier som deltar, jo mer øker muligheten til å lære av hverandre.
  • Klimaendringer er ikke bare mørkt og trist. Historisk sett viser det seg at når det skjer radikale endringer, dukker det også opp uventede forretningsmuligheter.

Ved å presentere TCFD som en del av årsrapporten viser du at du er opptatt av å se de store linjene. I finansmarkedet vil det posisjonere ditt selskap som en proaktiv partner som er i stand til å forholde seg til risiko på en samvittighetsfull måte. Men en rekke selskaper strekker denne muligheten enda litt lenger, og gjør det til en helt sentral del av merkevarekommunikasjonen. Equinor har plassert sin miljøagenda helt i front og tar en lederposisjon som gir omgivelsene tillit til at de vil handle fornuftig på dette området.

De største bedriftene berører oss alle på en eller annen måte. Jo flere av de virkelig store selskapene som aktivt demonstrerer at de er klar over klimautfordringene, jo bedre er det. Jo mer innsats de gjør på dette området, jo mer vil vi alle sakte men sikkert føle at de vil kunne lede oss gjennom dette. Følg denne lenken for å lære mer om hva TCFD anbefaler.

Denne artikkelen ble først publisert på Missions nettsider. Finn ut hva annet vi skriver om.