FNs bærekraftsmål ser ut til å være et gjennombrudd for selskaper, siden de nå har et rammeverk som gjør det mulig å vise hvordan de vil møte de globale megatrendene som påvirker oss alle. Når vi jobber med bedriftskommunikasjon ser vi at FNs mål gir klarhet, retning og inspirasjon for mange kunder. Disse målene kan også avsløre de virksomhetene som ikke har en tydelig strategi på dette området, noe som kan føre til negative konsekvenser for dem på sikt.

I denne artikkelen vil vi sette bærekraft inn i en sammenheng, beskrive megatrendene, se på virkningen FNs mål har på forretningsstrategier og på hvilke forbedringer som kan gjøres i bedriftsrapporteringen. Du vil også lære hvordan du kan motivere medarbeidere på en måte som gagner din egen bærekraftstrategi.

Tiden er moden for handling. Du kan ikke få med deg nyhetene uten å høre om miljø, krav til likestilling eller om mer rettferdige forhold for de svakeste gruppene i samfunnet. Skjer dette på grunn av den stadig voksende mengden av kommunikasjonskanaler? Er det et generasjonsfenomen? Eller er det verdens kollektive samvittighet som har slått til, slik at vi sier at nok er nok? Sannsynligvis er det alle disse grunnene. Naturlig nok tenker vi at det er regjeringen som må løse disse problemene, men etter hvert som økonomien vokser og selskaper blir sterkere, henvender samfunnet seg stadig oftere til bedrifter for å finne løsninger og få fortgang i sakene.

Interessant? Klikk her for å lese hele artikkelen.