Årsrapporten er ikke lenger bare for investorene

Med integrert rapportering presenterer du selskapet på en bredere og åpnere måte. Du appellerer til flere målgrupper, ikke bare investorer.

I tillegg samler du med integrert rapportering informasjon om hvilke ledere som styrer disse områdene, og hva de er ansvarlige for.

Den integrerte årsrapporten hjelper interessenter å vurdere potensielle samarbeidspartnere, måler finansielle resultater og vurderer selskapers stabilitet.

Integrert rapportering gir folk en bedre forståelse for hvordan verden henger sammen. Dermed minsker man den økonomiske risikoen for alle parter. Og det er selvsagt positivt.

Design er best til å formidle budskap og engasjere publikum

Skal du lykkes, må du løfte fram det du har å si på en måte som treffer, ikke bare intellektuelt, men også emosjonelt.

Velg derfor et byrå som kan dokumentere suksess med å designe årsrapporter og utnytte digitale muligheter.

Vi i Mission har solid kompetanse med finansiell rapportering for noen av Norges fremste selskaper.

Selskapsrapportering er ikke lenger det det engang var

Det som lenge ble sett på som en kjedelig pliktøvelse, blir i dag sett på som en gyllen mulighet til å vise fram kvalitetene og forretningspotensialet til selskapet.

Men for å lykkes, må du våge å tenke nytt. Er du klar for det?

Alt du trenger å vite om branding av årsrapporter på ett sted

Vi er opptatt å gjøre ting enkelt. Derfor har vi laget denne e-boken der du får vite mer om:

  1. Hvordan du bør utnytte digitale muligheter i årsrapporter.
  2. Hvordan du kan dra nytte av bærekraft til fordel for miljøet – og bedriften.
  3. Og når du først setter miljøet på dagsordenen, kan du like godt også forberede deg på TCFD.

Vi sier ikke mer her. Du finner alt i e-boken. Last den ned her. Helt gratis selvsagt. 

God fornøyelse!