Av: Peer Morten Løchting (forretningsdirektør i Mindshare)

Et av de viktigste grepene vi i Mindshare har gjort i 2019, er å definere samarbeid som innovasjon. Vi tror at det er en av de viktigste faktorene for å lykkes med vekst i fremtiden. Vi har en uttalt ambisjon; Vi skal være best på samarbeid!

For å være gode på samarbeid, må det gjennomsyre folk i alt de gjør, med kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Dermed blir kundene mer fornøyd, partnerne vil ønske å jobbe med oss og de ansatte får det mer gøy på jobb. Det må være vår kultur.

Markedsdirektørene har flere hatter og større ansvar

Markedsdirektørens rolle blir stadig viktigere og mer utfordrende. Konkurransen blir tøffere, bransjeglidningene går bananas, digitaliseringen eskalerer, automatisering minsker marginer og kompleksiteten i kommunikasjonsoppgavene øker. Markedsdirektørene skal skape vekst og har de siste årene fått utvidet mandat og økt makt i sine organisasjoner. Noen steder har de skiftet navn, men den som er ansvarlig for markedsføring har større ansvar enn før.

Mange utfordringer i en verden av digitalisering er universelle. Byråer med høyt volum på faglige utfordringer som hver dag møter nye problemstillinger får en høy sum av kunnskap, og menneskene i byråene er sparringspartnere som kan se ting fra andre vinkler enn man kan fra innsiden av egen bedrift. Men ingen kan løse alt alene. 

Ett byrå kan ikke levere tjenester som leverer på alle kundens oppgaver. Derimot kan alle bidra med sin erfaring og forretningsforståelse inn i et samarbeid. Noen ganger kan man levere spisskompetanse eller enkeltprosjekter, mens andre ganger kan man operere som et fullservicebyrå. De som er best på samarbeid vil kunne se hvor grensen skal gå for egne leveranser og de skal fortelle kundene sine hvilke andre partnere de burde knytte til seg – for å løse sine spesifikke utfordringer.

En nøkkel for godt samarbeid er felles utgangspunkt og forventningsstyring. En god strategi i bunnen og en plattform for data, innsikt og læring gir basis for gode beslutninger. Med en felles forståelse av oppgavene øker sjansene for god evaluering og minimere risikoen for å bomme på tiltak. Det gjelder å få det beste ut av folk og skape et samarbeidsklima der alle vil det beste for hverandre. 

Prestisjeløs tilnærming er nøkkelen

Annonsørene må legge til rette for å få det beste ut av sine partnere. Noen har behov for data. Noen har større behov for kreativitet. Noen vil ha begge deler. Noen trenger kapasitet. Noen trenger impulser. Noen vil ha motstand. Noen vil ha støtte. Noen vil bli helt. Noen vil ha hjelp. Noen vil krangle. Noen vil unngå å krangle. Det betyr at hvert team må skreddersys for å løse oppgaver optimalt, men de må være fleksible og åpne. 

Det er lett å være en idédreper, men ofte vanskeligere å møte andres innspill med respekt og verdiøke hverandres leveranser. Det handler om kultur og velvilje. Kan reklamebyråene diktere kanalvalg? Kan mediebyråene levere kreative konsepter og løsninger? I Mindshare sier vi ofte at «vi kan, men må ikke», som betyr at vi påberoper retten til å bidra, men vi skal ha respekt for rolleavklaringer. Noen ganger får vi en ide som er for bra til å la den gå, og da må man søke samarbeid for å få den implementert – og tåle at den blir forbedret av noen andre. 

Alle forstår kommunikasjon fra ulike ståsteder og erfaring. Her ligger det gull. Markedsdirektøren må ha forståelse for hva byråene og enkeltpersonene kan tilby og har lagt til rette for gode prosesser og incentiver. Da oppnår man gjensidig tillit og alle jobber i samme retning, i godt samarbeid. 

Denne artikkelen handler om byråenes evne til samarbeid, men kulturen tror jeg passer i hvilken som helst bedrift. Gode ideer kan komme fra hvem som helst, og man må skape kultur for utvikling, deling og bidrag. Jeg tror det handler om samarbeid og respekt.

5 raske tips til optimalt samarbeid

1. Etabler et prestisjeløst samarbeid (respekt for hverandre)

2. Byrå må speile utfordringer og organisasjon (snakke samme språk)

3. Involverte må ha felles beslutningsgrunnlag (åpenhet)

4. Legg til rette for rask omstillingsevne (kontinuerlig læring)

5. Vær risikovillig (gjør det!)

 

Lurer du på mer om dette eller har innspill til teamet? 
Ta kontakt med forretningsdirektør i Mindshare, Peer Morten Løchting.