Høy merkekjennskap er viktig. Jo bedre kjent i markedet, desto større er sannsynligheten for å bli kontaktet av potensielle kunder. Merkekjennskap bygges ikke på én dag. Det krever langsiktig fokus og tilstrekkelig med medieinvesteringer for å oppnå rekkevidde. 

For Usbl handler det om å styrke merkekjennskapen ytterligere både blant eksisterende og potensielle kunder. Usbl ønsker å få frem deres satsning på bærekraft, med alt fra bildelingstjenester, BUA-samarbeid og det sosiale fellesskapet – og formidle hva Usbl legger i helhetlige boopplevelser.

«Takk for at du deler» lød budskapet i reklamekampanjen for Usbl.  – «Å dele handler om å gi og ta, på samme tid», ble en essensiell setning i filmen. Den fanger bredden i hva det vil si å dele. Alt fra å dele badekar til å benytte seg av Usbl sine delingstjenester. Metro Branding har utviklet et feel good-konsept. Filmen er produsert av produksjonsselskapet The film agency. 

Flere versjoner av reklamefilmen, både merkevarebyggende og taktiske filmer, ble delt rundt i sosiale medier, på digital utendørs og på kino. Vi kjørte også annonsering på Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube annonsering.

Resultat
Hoved-KPI er videovisninger og dekning. Vi oppnådde 1 299 344 videovisninger og 14 235 likk i første kampanjepuls. Penetrace har testet kampanjen og resultatet er at det kreative konseptet likes godt og presterer bra på viktige egenskaper. Internettreklamen og OOHD-reklamen presterer bedre enn snitt på flere av nøkkelfaktorene for en kampanje. Sammenlignet med andre kampanjer har den blant annet bedre formidlingsevne, sterkere attraktivitet og bedre emosjonell profil. Internettreklamen presterer bedre enn snitt på handlingsutløsende egenskaper. 

Les mer om caset og se reklamefilmen her:
https://www.metrobranding.no/caser/usbl-reklamekampanje/