I samarbeid med Seeds Consulting har vi bistått Senterpartiet med å lansere sine nye nettsider. Basert på tilbakemeldinger fra eksterne brukere og egne medlemmer laget vi en ny struktur og design som på en bedre måte får frem politikken og hjertesakene til partiet.

Politiske programmer og budskap blir ofte kommunisert utydelig, og vi måtte derfor utvikle et konsept som løfter frem politikken og hjertesakene på en god og lettfattelig måte. Vi utviklet derfor 10 digitale kort som gjør det enkelt for besøkende å få et raskt overblikk og forstå politikken til partiet.

Se hele caset om nye nettsider for Senterpartiet her.