Gode brukeropplevelser framsnakkes og elskes av brukerne. Uten tydelig kundefokus mister du fort terreng. Start høsten med å finne ditt potensiale – og sett inn støtet på å dyrke kundeopplevelsen.

I løpet av de neste månedene skal markedsbudsjettene for neste år spikres. Det er mange som nå forbereder seg på et nytt år med blanke ark og ny frisk etter annerledesåret. Kartlegg dine muligheter og mangler – og finn potensiale til å forbedre brukeropplevelsen (UX).

Hvor skal du starte?
Møt konkurransekreftene med bruk av teknologi. Kan noe gjøres raskere, eller kan kundene enkelt beregne ut behov, og bli mer inspirert?  En god brukeropplevelse kan være følelsen av å spare tid – og dersom du kan sørge for at etterlatt inntrykk er nettopp "godt anvendt tid" i en travel hverdag, så scorer du poeng hos de fleste forbrukere og B2B-kunder.

Få på plass en strategi for digital utvikling med en solid tiltaksplan som skal sikre gode brukeropplevelser.

Vi inviterer til å bli med på mulighetsworkshop, der vi kartlegger muligheter og stiller spørsmål som kan hjelpe din bedrift til å finne ut hvor potensialet ligger.

Hva kan du gjøre for å øke den digitale brukeropplevelsen?
Her er åtte sjekkpunkter:

 1. Ha et tydelig kundefokus 
  Fokus på kundene er en viktig driver for digital utvikling. Kjenn til kundenes brukeratferd. Finn ut hva kundene dine legger i en god kundeopplevelse. Er det funksjoner som kan forenkles, eller manuelle tjenester som kan digitaliseres? God, digital kundeopplevelse er avgjørende for å lykkes i dagens marked.

 2. Finn ditt potensiale til å øke den digitale kundeopplevelsen
  Er det rom for å øke opplevelsen? Veldig ofte er svaret ja. Digital utvikling kan være middelet for å nå målet. Sett et tydelig mål for ønsket effekt. Kartlegg det faktiske behovet før du finner teknologien. Det lønner seg ikke å lage en app for appens skyld.

 3. Gjør kundereisen friksjonsfri
  En god kundeopplevelse er summen av alle ledd i en kundereise; tilgjengelig informasjon og inspirasjon, raske svar på spørsmål, enkel bestilling og levering, smart selvbetjening og god kundeservice. Finn ut hvordan kundene foretrekker kundereisen.

 4. Se truslene og mulighetene
  Har dagens marked endret forutsetningene? Har krisesituasjonen gitt nye markedsmuligheter? Forstå utfordringene - og sett opp farta - før konkurrentene dine!  Finn ut hvilke utfordringer som kan løses med teknologi og digitalisering. 

  Les også: 20 digitale effekter av koronakrisen

 5. Kjenn mulighetene i sosiale medier – og vær der kundene vil møte deg
  Forbrukere forventer noe igjen for å følge en merkevare i sosiale medier. Ofte er det et gap mellom kundenes forventninger, og hva merkevarene gir. Forstå kundenes forventninger, ha en god plan for innhold i sosiale medier, og vit hva du vil oppnå. Vær tilstede der kundene forventer å finne deg.

 6. Finn ut hva data kan gjøre for å øke den digitale kundeopplevelsen 
  Data er gull. Data kan hjelpe oss, avdekke og løse et problem - eller øke kunnskapen om kundene dine. Finn ut hva data kan gjøre for å forbedre tjenestene for dine kunder. Data gir merverdi i en kjøpsprosess, og kan for eksempel brukes til bedre selvbetjening.

 7. Ha kontroll på alle kundedata - kjenn kundene dine
  Kundedata, eller CRM-basen, kan være selve skattekista for å nå fram til kundene med relevant kommunikasjon, på rett sted til rett tid. Skaff oversikt over kundene dine; hva er de interessert i, hvor sterk er kjøpekraften, hvor bor de og når flyttet de sist - alt dette kan du kartlegge. Øk verdien av dine kundedata, bygg relasjoner og utnytt direktemarkedsføring enda smartere.

 8. Ha en plan for digitalt innhold
  Har dere en årsplan? Legg en god plan for innhold og aktiviteter i alle kanaler, som beskriver hvilke målgrupper dere ønsker å nå, formålet med innholdet og ønsket effekt.

  Bruk et årshjul til å plotte inn alle aktuelle aktiviteter og relevante temaer gjennom hele året, som lanseringer, sesongvariasjoner, hendelser og tydelige satsingsområder.

Herfra starter jobben med å stake ut en tydelig strategi for digital utvikling, med en gjennomførbar tiltaksplan for å øke kundeopplevelsen, og riktig kommunikasjon i alle kanaler. 

Les mer om: Start høsten sammen med oss

Få forståelsen av dagens teknologiutvikling, og vit hvordan den kan skaffe deg konkurransefortrinn.

Vi kan hjelpe din bedrift med å finne potensialet til å øke den digitale brukeropplevelsen.

Ønsker dere en workshop for å kartlegge mulighetene?
Ta kontakt!