Bakgrunn: Ny og moderne kommunikasjon tilpasset dagens kandidater og samfunn

Fagskulen Vestland tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, og er en del av Vestland fylkeskommune. Fagskulen hadde et behov for å tydeliggjøre forskjellen mellom utdanning på videregående skole og høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskulen er også relativt lite kjent, og få vet hvilke utdanninger skolen tilbyr. Det ble derfor besluttet at det skulle utvikles ny grafisk profil, logo og kommunikasjonskonsept for Fagskulen. Creative Futures, reklamebyrået til EssenceMediacom, fikk oppdraget. Målet for oppdraget var å tydeliggjøre avsender, effektivisre kommunikasjonen og skape verdifulle assosiasjoner.

Løsning: Nå nye høgder med høgare yrkesfagleg utdanning!

Sammen med Fagskulen Vestland gikk vi inn i en omfattende prosess med å revitalisere hele merkevaren. Vi jobbet tett med fagpersoner hos Fagskulen og sørget for involvering og forankring hele veien. Det lokale har vært viktig i hele prosjektet og i løsningen:

  • de utmerker seg som den eneste fagskolen i landet som stolt bærer navnet sitt på nynorsk, derfor et gjenkjennelig U-ikon, som et symbol på skolens røtter og sterke tilknytning til regionen
  • ny logo består også av abstrakte fjorder og spisse, høye fjelltopper, samt at det representerer også F, for Fagskulen 
  • Fagskulen Vestland er Norges største maritime fagskole, og hovedfargene gjenspeiler derfor fjorden, fra det lyse til det helt mørke blå

Kommunikasjonskonseptet bygger på merkevareplattformen til Fagskulen. Plattformen peker i en tydelig retning med merkeløftet: kort vei til kompetansen Vestland har behov for. Kommunikasjonskonseptet handler derfor nettopp om å ta ditt neste steg på Fagskulen Vestland. Her får du en utdanning med kort vei til kunnskapen arbeidslivet har bruk for. Du kan utfordre deg selv med teori og praksis. Samarbeid med lokalt næringsliv og arbeidsplasser ligger i vår natur, så du skal få fagkompetanse med gode fremtidsutsikter.

Det har vært et tverrfaglig team i sving gjennom hele prosjektet for å knytte strategi, innsikt, kreatvitet og media sammen, og første kampanje er allerede i gang med det nye uttrykket! Fagskulen Vestland sitter igjen med en moderne kommunikasjonsplattform som vil bidra til økt synlighet og relevans for markedet, og ikke minst intern stolthet i organisasjonen!

Vil du lese mer om EssenceMediacom så ta gjerne en titt på nettsiden:

https://www.essencemediacom.com/nb-NO/local/no