– Vi opplever økende fokus fra markedet på kompetanse på egne kanaler, og der spiller organisk søk en av flere viktige roller. Det er et bredt og omfangsrikt felt, og ikke kun søkeord slik mange tenker. Uavhengig av hvor forbrukerne er i kundereisen – tidlig eller sent – så vet vi at søkemotorene spiller en nøkkelrolle – og merkevarer må tilgjengeliggjøre seg selv på rett måte – både for å guide forbruker til en konvertering – men også for å bruke søkemotorene som en kanal for ren synlighet og merkevarebygging, sier Mads Karlsen, Head of Digital Innovation hos MediaCom. – Gitt søkemotorenes viktige rolle må vi sørge for å ta den på alvor og jobbe integrert og helhetlig med både betalt- og organisk søk, og i sin tur sette det i sammenheng med de andre markedsinvesteringene og målene, slik at vi kan sikre organisk søk sitt bidrag til reell forretningsverdi. Med ansettelsen av Monica Løkken og Jørgen Paulsen har vi utvidet vårt spesialistteam på SEO. De jobber tett med kundeteam og markeds teknologer for å optimalisere for økt forretningsverdi også i kundens egne kanaler.


Mediacom er i mine øyne et av de beste stedene i landet å jobbe med SEO fordi vi inngår i kundeteam som har fokus på alle kontaktpunkter i kundereisen. Det kryr av dyktige kolleger her, i alle aldre. Samtidig som menneskene på Mediacom er enkle å spørre, er de også supre mennesker å møte i det sosiale, sier Jørgen Paulsen.