Amazon på det nordiske markedet i 2021?

Amazon har som de fleste vet en veldig stor markedsandel av amerikansk e-handel, men er foreløpig ikke like dominerende i Europa. De har riktignok høy vekst i UK, Tyskland og Frankrike, og etablerer seg nå i stadig flere land i Europa (i tillegg finnes Amazon i Danmark, Italia, Nederland og Spania). I dag har Amazon en markedsandel på ca. 15-35% i disse landene i flere av kategoriene Amazon selger på sin gigantiske markedsplass.

De lanserer i Sverige i disse dager, og vi tror de kommer til å lansere fullskala i hele Norden gjennom 2021-2023. Det finnes allerede i dag muligheter å kjøpe fra Amazon og få det levert til Norden/Norge, men i et begrenset utvalg av produkter, og alt er selvfølgelig avhengig av logistikk – som er den avgjørende faktoren for suksess og hvor de velger å lansere når.

 

Synlighet og konkurranse i Google

Som nevnt innledningsvis, er Amazon en stor konkurrent i Google både i organiske (SEO) og kjøpte (SEM) plasseringer.

Hovedbudskapet vårt er at du allerede i dag bør starte med å lage en strategi og plan for hvordan du skal forholde deg til Amazon den dagen det kommer fullskala til Norge. De mest modne virksomhetene og de som er i direkte konkurranse med Amazon, vil naturlignok ha både mest å tape og vinne de neste årene.

Når konteksten her er Amazon sin påvirkning på synlighet i søkemotorene, så tenker vi på:

Amazon som en søkemotor for produkter og kategorier,

mens Google er en søkemotor for alt (kunnskap/informasjon, behov/problemer, produkter/tjenester).

Vi mener derfor at Amazon kommer til å være en sterk konkurrent til Google SEO/SEM i senere deler av kjøpsprosessen. Som annonsør bør du altså fokusere mest på økt synlighet på søkeord koblet til behov/problemer i første omgang. I fremtiden kommer det også her til å bli konkurranse fra Amazon tidlig i kjøpsprosessen, da de allerede i dag har begynt med å skape den type innhold i Tyskland, innhold som guider kjøper til et produkt hos Amazon (slik Google er ekspert på).

Hvem kommer til å bli påvirket mest i søkemotorene av Amazon sitt inntog?

Hvis du i dag selger produkter/kategorier som Amazon også leverer, og har en høy andel av trafikken fra Google, så kommer du å bli påvirket i stor grad.

Hvis du i dag har høy synlighet i Google, i hovedsak på produkt/kategori-søk, vil du bli påvirket.

Har du i dag bare synlighet på merkevarerelaterte søk, kommer du til å bli påvirket mindre (med mindre merkevaren kan kjøpes på Amazon, eller det eksisterer generiske produkter/merkevarer på Amazon).

Har du høy synlighet på søkeord relatert til behov/problemer (koblet til produkt/kategori) vil du heller ikke påvirkes i like høy grad. Dessverre er det ikke mange nettbutikker/butikker som har god synlighet på behovsrelaterte søkeord, da de har fokusert på synlighet relatert til produkt/kategori.

Har du en sterk merkevare og produkter som ikke kan kjøpes hos Amazon kommer du til å klare deg bedre. Men husk at majoriteten av dine potensielle kunder ikke har en uforbeholden og «perfekt» lojal relasjon til din merkevare, de kan velge alternative produkter som løser deres behov/problemer (f.eks. gjennom Amazon på en enkelt måte), og her kommer det til å bli en stor kamp om markedsandeler.

Motsatt, hvis du ikke har en sterk merkevare og bare har synlighet på produkt/kategori-søk i Google, så kommer du til å få en kraftig konkurranse av Amazon. Da må du som virksomhet gjøre noe med engang, f.eks. vurdere å selge/ikke selge via Amazon, bygge opp en sterkere merkevare for dine målgrupper, jobbe enda mer med synlighet på behov/problem-søk i Google, eller spesialisere/fordype sortimentet ditt.

 

Så, hvilke konsekvenser vil Amazon kunne ha for din synlighet i Google?

I dag har du som annonsør kanskje god synlighet når noen søker på et produkt eller en produktkategori i Google. Muligens kjøper du også synlighet via Google for å få enda flere besøkende til nettsiden og nettbutikken din.

Når Amazon nå lanserer sitt nettsted på de nordiske språkene kommer de til, på grunn av sin størrelse, antall besøkende, populariteten på domenene, og sitt optimaliserte innhold, å ta topposisjoner på mange typer av produkter og kategori-søk. Amazon kommer også til å kjøpe synlighet til sine produkter/kategorier, noe som vil potensielt føre til økte priser på søkeord (kostnad per klikk) og økt konkurranse på topplasseringer i Google.

Det er sannsynlig at Google kommer til å gi Amazon bedre plasseringer på sitt innhold generelt enn hva de fleste annonsører klarer med det de har, med mindre du har veldig spesialiserte produkter/sortiment som nevnt tidligere.

Vi vet i dag at topposisjonene i Google er ekstremt viktige (topp 3 i søkeresultatet tar mellom 40-60% av trafikken i Google). Derfor, hvis Amazon tar store deler av disse posisjonene, vil mange annonsører rammes og dermed få betydelig mindre verdifull trafikk fra Google.

 

Hva bør du gjøre på kort sikt for å sikre din fortjente synlighet i søkemotorene?

  • Lag en strategi og plan for hvordan du skal forholde deg til Amazon den dagen det kommer fullskala til Norge (husk at en strategi også kan være at dette ikke er relevant for deg og dermed business as usual)
  • Bygg god innsikt på hvordan statusen er på din Google-synlighet i dag (synes du godt i hele kundereisen/kjøpsprosessen for dine målgrupper i dag?)
  • Legg en plan for å forbedre synligheten fra søk på problemer/behov til konkrete produkt/kategori og merkevaresøk
  • Integrer en strategi for kjøpt synlighet (SEM) sammen med organisk synlighet SEO) slik at de forsterker hverandre, en såkalt «OneSearch»-strategi.
  • Hvis du ikke vil selge via Amazon  du jobbe med bedre synlighet i Google
  • Hvis du vil selge via/til Amazon må du skaffe deg kunnskap om synlighet/SEO i Amazon og hvordan deres kjøpte synlighet fungerer
  • Hva du enn gjør så bør du prioritere tid og ressurser på innsikt og arbeid med synlighet i søkemotorene – det er en verdifull kilde til synlighet og trafikk både til fysisk- og nettbutikk – og med Amazon i miksen vil det stille høyere krav til kvalitet både teknisk og innholdsmessig i ditt digitale økosystem.

 

Hvis du vil vite mer om dette, gjerne ta kontakt med Peter Tilling.