Software-løsninger og automasjon 

Stendi.no er satt opp i vår nettsideløsning Rubics, som igjen er koblet til vårt egenutviklede CRM-system, Profiler. Disse to softwareløsningene utgjør navet til Stendi.no, både i kommunikasjonen og håndteringen av alle henvendelser fra ulike målgrupper. For å tydeliggjøre tjenestene har vært område sin egen kommunikasjonsplattform. Innholdet er tilpasset de ulike målgruppenes behov, samtidig som den overordnede merkevaren blir ivaretatt. 

Besøk nettsidene her: stendi.no

Visuell identitet

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, et av Nordens ledende omsorgsforetak med rundt 26.000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Vi har videreutviklet og forvalter Stendi sin visuelle profil. Vi produserer maler, markeds- og kommunikasjonsmateriell.