Mitt Valg er en stor aktør innen undervisningsprogrammer for barnehager, skoler og idrettslag. De ønsket å digitalisere undervisningsmateriellet sitt, for å oppdatere innholdet og gi brukerne sine en bedre brukeropplevelse.

- Nå kan alt oppdateres kostnadseffektivt, slik at innholdet vårt ikke foreldes. Vi kan legge inn nytt innhold når det er nødvendig, og sende det til alle som trenger det. Det gjør jobben vår enklere, og vi sparer mye penger på print, forteller daglig leder Annica Lindén Øygard.

E-læring fra Inwise når ut til flere

Den digitale løsningen vi designet og utviklet, lar MITT VALG presentere materiellet sitt gjennom en kombinasjon av tekst, bilder og film. Navigasjonen er enkel, med innovative funksjoner som blant annet lar deg ta notater, skrive refleksjoner og sette personlige mål og delmål underveis.

Øygard forteller at de gjorde en stor jobb med innholdet i midten av 2019. De har også forsøkt å gjøre overgangen enklere for brukerne ved å sende ut instruksjonsfilmer for innlogging og bruk, og er godt fornøyd med året så langt. 

- Under forrige kursuke fikk vi hele 1100 nye brukere, og vi har per dags dato 2700 brukere totalt, sier hun fornøyd. 

Barnehagelærere, instruktører og andre ansatte har cirka 30 barn i hver klasse, som betyr at e-læringsmateriellet blir kommunisert til omkring 30 000 barn og unge.

Bærekraft og innovasjon i ett

I løpet av et år har MITT VALG mange kursdeltagere. Med digitalt undervisningsmateriell har logistikken blitt langt bedre. 

- Vi kunne ikke gjort det på en annen måte nå. Innholdet i bøkene var gammelt, og i tillegg ble det mye administrasjon med forhåndssending av materiell. Vi visste heller ikke om bøkene faktisk ble brukt. Samtidig ble det mange kostnader knyttet til trykking av bøker og frakt. Nå kan vi enkelt følge med på progresjonen til brukerne av programmet, og vet hvor mye de det brukes i den daglige undervisningen, sier hun.

I MITT VALG sender ut tilgang gjennom digitale nøkler til barnehageansatte, lærere og trenere før de skal på grunnkurs, slik at de kan logge seg inn og bli kjent med programmet før våre instruktører holder kurs. 

E-læring fra Inwise når ut til flere

Den digitale løsningen vi designet og utviklet, lar MITT VALG presentere materiellet sitt gjennom en kombinasjon av tekst, bilder og film. Navigasjonen er enkel, med innovative funksjoner som blant annet lar deg ta notater, skrive refleksjoner og sette personlige mål og delmål underveis.

Øygard forteller at de gjorde en stor jobb med innholdet i midten av 2019. De har også forsøkt å gjøre overgangen enklere for brukerne ved å sende ut instruksjonsfilmer for innlogging og bruk, og er godt fornøyd med året så langt. 

- Under forrige kursuke fikk vi hele 1100 nye brukere, og vi har per dags dato 2700 brukere totalt, sier hun fornøyd. 

Barnehagelærere, instruktører og andre ansatte har cirka 30 barn i hver klasse, som betyr at e-læringsmateriellet blir kommunisert til omkring 30 000 barn og unge.

Bærekraft og innovasjon i ett

I løpet av et år har MITT VALG mange kursdeltagere. Med digitalt undervisningsmateriell har logistikken blitt langt bedre. 

- Vi kunne ikke gjort det på en annen måte nå. Innholdet i bøkene var gammelt, og i tillegg ble det mye administrasjon med forhåndssending av materiell. Vi visste heller ikke om bøkene faktisk ble brukt. Samtidig ble det mange kostnader knyttet til trykking av bøker og frakt. Nå kan vi enkelt følge med på progresjonen til brukerne av programmet, og vet hvor mye de det brukes i den daglige undervisningen, sier hun.

I MITT VALG sender ut tilgang gjennom digitale nøkler til barnehageansatte, lærere og trenere før de skal på grunnkurs, slik at de kan logge seg inn og bli kjent med programmet før våre instruktører holder kurs. 

En styrke å ha alt på ett sted

Øygard beskriver samarbeidet som sterkt, og forteller at LudensGruppen har kommet med gode forslag til løsninger. Hun påpeker også fordelen ved å bruke et byrå som har alle fagretninger samlet på ett sted:

– Det har vært et godt samspill hele veien, og det er en kjempestyrke at alt kan gjøres hos LudensGruppen. Å kunne bruke ett byrå til alt fra design til koding og innholdsproduksjon gjør prosessen enklere. Det er også en fordel at LudensGruppen har mange nokså unge ansatte, som har et friskt perspektiv på teknologi.

Internasjonal interesse for Mitt Valg

Tidlig i 2018 presenterte Mitt valg den nye løsningen for et internasjonalt publikum, og interessen var stor. Nå håper stiftelsen – og vi med dem – at løsningen vil bli tatt i bruk på tvers av flere land i Lions Quest-systemet.

Er du også interessert i e-læring? Ta kontakt i dag, eller se på flere muligheter rundt vårt system her.