Comeback er en innsamlingsaksjon for barn i Norge som står i fare for å havne utenfor idretten. Konsekvensene av koronaviruset førte til at mange foreldre ville slite økonomisk, og dermed ikke lenger kunne betale for klubbkontingent eller skaffe nødvendig treningsklær og utstyr til barna sine. Prosjektet startet først og fremst som et initiativ fra Mats Zuccarello og Bjarte Myrhol, men flere idrettsstjerner, bedrifter og privatpersoner fulgte etter for å bidra til innsamlingsaksjonen.

Pengene som samles inn forvaltes av Zuccarellostiftelsen, og gis til de som trenger det aller mest. En redningspakke til barna, den dagen idretten endelig skulle starte opp igjen.

Oppdrag

KO OG CO fikk i oppdrag å utforme logo, design og produksjon av kampanjeside, lage mal for bedriftspresentasjon, opprette innsamlingsaksjon på Facebook, annonsering og publisere innhold i SoMe-kanaler.

Resultat

Kampanjen samlet inn over 1 million kroner allerede første uken.