ECT ble grunnlagt i 1998, og er et unotert tysk offentlig selskap med hovedkontor i München, Tyskland og heleide salgs- og serviceselskaper i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og USA. De leverer avanserte teknologiske tale- og multimedieløsninger for å hjelpe store telekommunikasjonsselskaper og leverandører å tilby sine kunder kostnadseffektive tjenester over hele verden.

Kunngjøringen om at ECT hadde valgt KIND som sin branding-partner følger lanseringen av en betydelig vekststrategi. Som Marshall E. Kavesh, CEO og med-grunder av ECT, forklarer: “Etter mer enn 20 år som en lønnsom, men mellomstor markedsaktør, tok vi i fjor det ambisiøse målet om å øke ECT fra et 20 millioner euro til et 100 millioner euro-selskap senest i 2025. Da vi så på KINDs arbeid følte vi oss ikke bare trygge på deres profesjonalitet, men også på deres evne til å representere virksomheter i mange forskjellige markeder uten å falle inn i en rutine – vi følte oss sikre på at KIND ville skape noe unikt for oss. ”

"Vi likte KINDs sterke fokus på emosjonell merkevarebygging. Mange byråer er teknisk gode, men de har ikke samme fokus på de samme emosjonelle verdiene i arbeidet deres som det KIND har. " sier Marshall E. Kavesh, CEO og med-grunder av ECT. 

Emosjonell merkevarebygging

ECT sitt valg av byrå fokuserte på å finne et byrå de kunne jobbe med på lang sikt. Langsiktighet er et sentralt fundament i selskapets filosofi. "Først og fremst ønsket vi å samarbeide med noen som ville få oss til å føle oss bra," sier Kavesh. “Noen vi kunne stole på. Noen det ville være morsomt å jobbe med langsiktig - fordi det er viktig for oss. Og vi likte virkelig KINDs sterke fokus på emosjonell merkevarebygging. Mange byråer er teknisk gode, men det er ikke den samme følelsen som ligger til grunn for arbeidet deres som det er med KIND. "

“Vi ble kjent med KIND gjennom European Design Awards der KIND ble kåret til‘ Agency of the Year ’i 2019/2020. Vi gikk gjennom alle vinnerne fra de siste ti årene, og selv om vi var imponert over alle disse toppbyråene, fant vi KINDs ‘emosjonelle merkevarekonsept’ spesielt interessant. ” sier Ángel R. Sánchez, Markedsdirektør hos ECT.

KIND sin daglig -og kreativ leder Tom Emil Olsen sier "Vi er stolte av å få muligheten til å rebrande og forvalte den globale merkevaren til et av Europas ledende telekomselskap, men enda viktigere er vi glade for å samarbeide med ECT-teamet på et individuelt nivå. Alle møtene våre til dags dato har vært utrolig inspirerende, og sammen er jeg sikker på at vi vil skape noe helt unikt. ”