Performance marketing er resultatbasert og målbar markedsføring. Man har lenge gjort målinger på annen type markedsføring også, men det har ikke alltid vært lett å si hvilken effekt dette har. Med performance marketing er dette i førersetet. Hvorfor fungerer det så bra?

1. Resultatene er målbare


Performance marketing ville ikke vært mulig uten digitale hjelpemidler. Med disse kan du enkelt måle resultater fra kampanjen. Dette gjør man på ulike måter. Hva man måler avhenger av målet med kampanjen. 

Ønsker du at flere skal se nettsiden din, navnet ditt eller annonsen din? Da måler man for antall impressions eller inntrykk. Her teller man altså ikke antall klikk. Dersom man når ut til flere, er det også mer sannsynlig at de besøker nettsiden. 

Inntrykk forteller oss riktignok ikke hvor mange som klikker seg inn. Ønsker du flere besøk på nettsiden din? Da er det antall klikk du må måle. 

Målingene kan også være enda mer spesifikke. Hvor spesifikk man er, avhenger av målet. Et besøk til en nettside trenger ikke nødvendigvis å resultere i salg. Da kan man heller måle hvor mange som klikker seg videre, hvor mange som trykker “kjøp”, hvor mange som fyller ut et kontaktskjema eller hvor mange som faktisk kjøper noe.

2. Man kan tilpasse kampanjene underveis


Performance marketing handler altså mye om måling, men vel så viktig er det å tilpasse seg resultatene. Kanskje må du justere budskap, vinkling, kanaler, mål eller målgruppe underveis. Derfor er det viktig å være fleksibel. 

Gjennom målingene kan man avdekke ting som bør justeres. Som sagt fører ikke alltid et besøk til et salg. Kanskje en kunde klikker på lenken eller annonsen din, men ender opp på en landingsside som ikke forteller godt nok hva produktet handler om? Eller som ikke gjør det tydelig hvordan man skal kjøpe det? 

Da er det viktig å kunne justere underveis. Slik blir kampanjen mer effektiv og målrettet, og du oppnår lettere det du ønsker. Dessuten slipper du å kaste bort tid og penger på noe som ikke fungerer.

3. Kostnadseffektivt

digital markedsføring i norge


Performance marketing koster mindre enn en tradisjonell markedsføringskampanje. Det er flere grunner til dette. En grunn er selvsagt at alt er billigere på nett, og det gjelder også markedsføring. 

Enda viktigere er det at man har bedre kontroll over hva pengene går til. Performance marketing-kampanjer har nemlig helt tydelige mål knyttet til kostnader og budsjett. Du bestemmer i stor grad selv hvor du er villig til å betale for et klikk. Les mer om ulike mål under:

CPC («cost per click»)

CPC står for «cost per click», eller kost per klikk. Her betaler du hver gang noen klikker på annonsen din. Prisen per klikk avhenger av hvor stor konkurranse det er på søkeordet. Dette avgjøres gjennom en budrunde. 

Denne modellen er kostnadseffektiv fordi du kun betaler per trykk fra noen som sannsynligvis er interessert. Et klikk vitner om interesse. Samtidig får du “gratis” synlighet med på kjøpet. Eksempelvis er søkekampanjer gjennom Google Ads CPC-basert. Bildeannonser på nettsider er derimot CPM-basert.  

CPM («cost per mille»)

CPM står for «cost per mille», eller kost per tusen. Dette er altså prisen for hver tusende visning. Du oppgir hvor mye man er villig til å betale for tusen visninger. Deretter betaler du hver gang annonsen er synlig.

Hva innebærer synlighet? Google definerer dette som at minst 50 % av annonsen er synlig i minst ett sekund, eller at en videoannonse spilles av sammenhengende i to sekunder. Du slipper med andre ord å betale om noen scroller seg veldig raskt forbi annonsen din.

CPA («cost per acquisition»)

Målet med både CPM og CPC er å få en så lav CPA, eller «cost per acquisition», som mulig. CPA måler alle slags konverteringer – kjøp, kontaktskjema, påmelding. Derfor går CPA under flere navn, som forvirrende nok bruker mange av de samme forkortelsene. CPA kan også kalles CPL («cost per lead»), CPC/CPCon («cost per conversion») eller CPA («cost per action»). 

Når du lager en kampanje, for eksempel en Google Ads-kampanje, setter du først et mål for hvor mye du er villig til å betale per konvertering. Hvis du selger joggesko for 600 kr, bør prisen per konvertering i hvert fall være lavere enn dette – helst mye lavere. Dette målet vil påvirke hvor mye du betaler per klikk eller per tusende visning. 

4. Kampanjene kan rettes mot spesifikke målgrupper


Performance marketing er spesielt effektiv fordi man kan rette seg spesifikt mot målgruppen sin. Man kan også dele målgruppen i flere ulike segmenter. Kanskje du vil nå personer i et visst område, men har ulike budskap til ulike aldersgrupper? Eller ulike tjenester til ulike bedrifter i samme område?

Da er performance marketing rett verktøy for å nå frem. Her kan man enkelt bestemme hvilken del av målgruppen som får se annonsen din. Dette kan man gjøre enten man bruker Facebook-annonsering eller annonsering i søkemotorer

Kort oppsummert

Det er med andre ord flere gode grunner til å velge performance marketing. Du får målbare resultater, du har mulighet til å tilpasse deg underveis, det er kostnadseffektivt og du treffer lettere målgruppen din med budskapet. Nettopp derfor slår performance marketing tradisjonell markedsføring.

Trenger din bedrift hjelp med performance marketing? 

Da kan vi hjelpe deg. Journey Agency tilbyr hele spekteret av tjenester innen digital markedsføring. Det betyr at vi kan hjelpe deg med:

  • bygge nettbutikken som sikrer gode kundeopplevelser
  • gjøre nettbutikken synlig gjennom performance marketing
  • utvikle kampanjene og nettbutikken videre over tid


Ta kontakt i dag dersom du trenger hjelp med performance marketing.

Ta kontakt med oss:

Kristian Kjærnes, Operations Manager & SEO Strategist
Telefon: +47 419 33 773, e-post: kristian@journeyagency.com

Petter Høie, Chief Commercial Officer
Telefon: +47 901 07 423, e-post: petter@journeyagency.com