Det er ikke bare ambisjoner som kreves når en flyplass skal utvides fra kunne ta imot 17 millioner til 32 millioner passasjerer, årlig. Det krever ekstremt hardt arbeid og nøye planlegging. Vi er stolte av å bli valgt som flyplassoperatør Avinors foretrukne arrangementspartner for å utvikle, planlegge og gjennomføre en rekke serviceøvelser hvor både passasjerer og bagasje ble grundig testet.  

Utfordring
Utfordringen var delt inn i tre deler: Å sikre at bygninger og anlegg knyttet til Oslo Lufthavn (OSL) fungerte som planlagt, å sikre at flyplasspersonalet i alle operative funksjoner hadde den nødvendige opplæringen, og å sørge for at alle operasjonelle konsepter, prosedyrer og dokumentasjon av arbeidet fungerte optimalt. En stor del av vårt oppdrag var å gjennomføre flere servicetester med passasjerene og bagasjen.

Strategi og løsning
For å sikre en god opplevelse for de 5 800 test-passasjerene, ble det laget en detaljert plan for hvordan passasjerenes forventninger både skulle bli møtt og overgått – slik at det ble skapt positiv omtale og ”word of mouth”.

For å få tak i det nødvendige antall test-passasjerer, opprettet JCP en omfattende markedsføringskampanje som inkluderte avisannonser, annonser på nett, sosiale medier, telefonrekruttering av spesielle målgrupper, rekruttering gjennom kampanjer i sentrale trafikknutepunkter i Oslo og en detaljert PR-kampanje for å få medieoppmerksomhet.  

Sammen med Fluxloop tilbød JCP en toppmoderne løsning basert på Bluetooth-beacons teknologi. Bluetooth-beacons ble installert i testområdene som kommuniserte med en spesialbygd app installert på test-passasjerenes egne smarttelefoner. Løsningen ga detaljert informasjon om passasjerens bevegelser, og den rapporterte inn avvik i en rekke rapporter.  

Avvikene ble samlet inn ved hjelp av observatører, undersøkelser og intervjuer med test-passasjerene, rapporter fra bagasjesystemene kombinert med data fra passasjersporingen. All dataen fra testene ble samlet, analysert og rapportert tilbake til Avinor etter hver test, og de nødvendige korreksjonene ble gjennomført parallelt med de pågående test-dagene.

Resultat
Registreringen av test-passasjerer gikk over alle forventninger, og systemet måtte stenges etter 24 timer da 4 600 passasjerer hadde registrert seg. Totalt deltok 5.765 test-passasjerer under de 23 testdagene fra 1. august til 1. desember 2016. I tillegg ble 49.960 kofferter, bagger og annen baggasje brukt til å teste bagasjesystemet i løpet av disse 23 testdagene.

Passasjerene var veldig fornøyde med deres erfaringer under testene;

• Veldig fornøyd: 57,9%

• Fornøyd: 41,5%

• Misfornøyd: 0,9%

• Svært misfornøyd: 0,3%

Fra de 23 testdagene ble over 2000 rapporter om operasjonelle forbedringer sendt til flyplassen sin administrasjon. 

Basert på resultatene fra servicetestene, og korreksjonene som ble gjort som et resultat av dette, lå OSL foran skjema før den offisielle åpningen av T2, 27. april 2017.

Awards og nominasjoner
T2-prosjektet ble nominert i kategorien «Exceptional Events» under Heavent Awards 2017. 

Prosjektet ble også nominert til «Best Internal Event» under SPOT Awards 2017, arrangert av Sponsor- og Eventforeningen.