Arrangementet skaper en arena for møte mellom Norge og deres allierte i en verdenssituasjon som er preget av stadig økende behov for sterke bånd mellom forsvarsnasjoner utover det som er i NATO-alliansen. 

Army Summit tilrettelegger for tettere relasjoner og retter fokus mot Norge. I tillegg til dagsaktuelle temaer, skaper en spennende sceneteknisk utførelse en attraktiv ramme som underbygger budskapene. Slik når man enda bedre frem til mottaker – om det er hos deltakerne på arrangementet, de ulike foredragsholderne, eller media og dermed den norske befolkning.

Arrangementet er unikt i den forstand at det tiltrekker seg et svært høyt nivå på foredragsholdere og publikum, både fra det militære og det sivile samfunnet, hvor man fritt kan diskutere sikkerheten på norsk landjord i en usikker verden. De fleste land kutter nå i sine forsvarsbudsjetter og det blir enda mer betydelig å kunne samarbeide om personell og materiell på tvers av landegrensene for å sikre rikers sikkerhet. For å kunne gjennomføre et slikt samarbeid er første steg på veien å etablere kontakt og personlige nettverk, og Army Summit har vist seg som et svært god arena for Norges øverste militære ledelse til å gjøre nettopp dette.

Den dyktige journalisten Siri Lill Mannes, var ansvarlig moderat og stod i fin kontrast til mange av de uniformkledde herrene på scenen.

Army Summit fikk spesielt stor oppmerksomhet i 2017. Det var journalister tilstede fra Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten, Klassekampen, Forsvarets Forum, NTB, Offisersbladet, Aldrimer.no og Befalsbladet. Samme kveld sendte NRK et lengre innslag på Kveldsnytt med intervju av Hærsjefen, og det genererte også førstesideoppslag i papirutgaven til Klassekampen dagen etter arrangementet. 

Det har vært inspirerende for JCP å være bidragsyter til Forsvarets satsing på event som kommunikasjonsplattform.