E-læringsplattformer har etter hvert nesten blitt en standard i mange bedrifter. De gir fleksibilitet og funksjonalitet, både rent fysisk og administrativt. Ved hjelp av slike plattformer blir det mye enklere og billigere å implementere nye forskrifter, standarder eller ansatte, gjennomføre helse- og sikkerhetsopplæring, samt å gi kundene interaktiv veiledning.

Produktopplæring blir en stadig viktigere del av jobben til både produksjonsbedrifter og distributører. E-læring gjør at dette kan gjennomføres eksternt, og på et tidspunkt som passer for deltakerne. I tillegg er all informasjon tilgjengelig på ett sted, og det er enkelt å hente opp informasjon igjen etter behov.

I motsetning til hva mange tror, er det ikke skoler som benytter seg mest av e-læringsplattformer. Utdanningsinstitusjoner er faktisk et område hvor e-læring nylig har dukket opp. Dette skyldes i stor grad at man nærmest har «dysset ned» bruken. Men korona-situasjonen har effektivt vist at e-læring har kommet for å bli.

E-læringsplattformer blir oftest brukt av produksjons- og IT-selskaper. Et populært område er utvikling av håndbøker for IT-produkter eller systemer, hvor man ønsker å samle kunnskap raskt og skalere opp. Et annet viktig bruksområde er omskolering til lave kostnader.

Mange funksjoner

En e-læringsplattform har flere funksjoner, og mange av dem har som oppgave å støtte kommunikasjon i en organisasjon. Dette gjør det mulig å kontakte ansatte raskt. Chat og videokonferanse er bare to eksempler på mulige former for umiddelbar kontakt. Derfor fungerer denne typen løsninger bra i alle bransjer hvor rask og problemfri kommunikasjon er viktig.

Det ideelle er at selskapet som er ansvarlig for å implementere plattformen, er i stand til å endre og legge til nye funksjoner. Dette gir muligheten til å tilpasse plattformen til organisasjonens behov. Dette fungerer best i bedrifter hvor grunnlaget for konkurransefortrinn er rask og effektiv kommunikasjon mellom ansatte. Aktiv bruk av plattformens muligheter gir konkrete, raske og målbare fordeler, og dermed rask avkastning på investeringskostnadene.

Også til ekstern kommunikasjon

En av de store fordelene med en slik plattform, er muligheten for også å koble den sammen med leverandører og samarbeidspartnere. Fleksibilitet og muligheten for personalisering gjør alle e-læringsplattformer ulike. En løsning som er fullt ut tilpasset organisasjonens behov og mål blir et nyttig verktøy som ikke bare forbedrer de ansattes kvalifikasjoner.

Ett eksempel kan være et selskap som selger produkter i et partnernettverk. Effektiviteten avhenger i stor grad av godt samarbeid med entreprenørene. Da bør man ha en kanal for kommunikasjon eller kunnskapsdeling og hyppig opplæring. Dette er spesielt viktig hvis selskapets tilbud endres ofte. Her kan løsningen være en dedikert e-læringsplattform, som vil bli et felles rom som forbinder entreprenører og selskapet. I tillegg kan det være en kilde til informasjon om kolleger eller en dokumentbase.

Selvfølgelig vil dette også være et sted for læring og kommunikasjon. Det kan også ha form som en interaktiv brosjyre, presentert for potensielle kunder. Det er mange måter å bruke e-læring på, og dette er bare én av mulighetene.

Ideo tilbyr rask implementering av en enkel e-læringsplattform eller opprettelse av et omfattende kunnskapshåndteringssystem i en organisasjon.

Visuell læring best

Mennesker tar til seg visuelle inntrykk mye lettere enn tradisjonell tekst. Derfor er videolæring populært. Å lære via ulike interaktive oppgaver, opplæringsprogrammer eller treningsvideoer er raskere og mye morsommere.

E-læringsvideoer kan brukes til å utfylle opplæringsmateriellet eller være hoveddelen av det. Man har mulighet til å kombinere videoelementer med andre typer læring – øvelser, undersøkelser, kurser, etc. Ved å registrere tiden brukt på en gitt video, kan veilederne kontrollere om materialet faktisk har blitt sett på.

Også andre bruksområder

På grunn av pandemien fikk e-læringsplattformene stor betydning på kort tid, og de ble etter hvert et uunnværlig verktøy i fjernarbeid. Bruksmulighetene er mange, og takket være fleksibilitet og modulstruktur kan løsninger skreddersys etter bedriftens behov. Men den grunnleggende funksjonen er overføring av kunnskap, og å være en omfattende informasjonsbase som er utstyrt med ulike elementer for rask og effektiv læring. De er i tillegg en flott kommunikasjonskanal, og et sted hvor du får umiddelbar bekreftelse av kunnskap.

Fremtiden for e-læring er lys, og ikke bare på grunn av pandemien. Et økende antall gründere ser de mange fordelene ved plattformer og introduserer dem for bedriften sin, hvor de blir et godt verktøy i den daglige jobben. Så interessen for denne typen produkter vil ikke avta – snarere tvert imot. Og i takt med at e-læringsområdet utvikler seg, vil dette også øke bruken av fjernundervisning.