I verdenen av Produktinformasjonsstyring (PIM) systemer, finnes det mange misforståelser, som ofte fører til nøling og hindrer bedrifter i å utnytte fordelene med systemet fullt ut. La oss se nærmere på disse misforståelsene. 

 

Kompleksiteten ved PIM-implementering

Øyeblikksbilde: En utbredt misforståelse er den oppfattede kompleksiteten av PIM-systemer.

Detaljert analyse: I begynnelsen kan mangfoldet av funksjoner og integrasjoner i et PIM-system virke overveldende. Men, hovedmålet med PIM er å konsolidere og forenkle produktdatahåndtering. Selv om den første konfigurasjonen krever nøye vurdering, er den resulterende driftseffektiviteten uovertruffen. Når team blir kjent med systemet, blir det som virket komplisert rutine. Videre gir mange PIM-leverandører omfattende opplæring og støtte, noe som sikrer at bedrifter opererer systemet med sikkerhet.

 

Bekymring for Dataovergang

Øyeblikksbilde: Det er en vanlig bekymring at overføring av data til et PIM-system kan forstyrre forretningsaktiviteter.

Detaljert analyse: Selv om dataovergang er et avgjørende trinn i PIM-implementering, kan potensielle forstyrrelser reduseres med en godt organisert strategi. Dette innebærer å identifisere primære datakilder, sette databenchmarks og legge til rette for en jevn overgang til PIM-systemet. Ved å definere klare mål og søke ekspertise, kan bedrifter oppnå en problemfri overgang, noe som legger grunnlaget for vedvarende suksess.

 

Vil du vite mer?

 

Tidsrammen for PIM-implementering

Øyeblikksbilde: Mange har den feilaktige oppfatningen at implementering av et PIM-system er en langvarig prosess.

Detaljert analyse: Varigheten av PIM-implementering avhenger av flere elementer, som selskapets eksisterende systemer, den valgte PIM-programvaren og omfanget av dataovergang. Selv om det er en betydelig forpliktelse, kan en godt definert plan fremskynde prosessen. Selskaper kan tilpasse implementeringen, enten de foretrekker en omfattende eller trinnvis tilnærming, for å matche sine ressurser og mål.

 

Likestilling av generiske SaaS-plattformer med PIM

Øyeblikksbilde: Noen mener at standard SaaS-plattformer kan erstatte PIM-systemer.

Detaljert analyse: SaaS-markedet er stort, med hver løsning som adresserer distinkte krav. PIM-systemer er spesielt designet for omfattende produktdatastyring, og har funksjoner som standardløsninger kanskje ikke tilbyr. Fra datakonsolidering til integrasjon på tvers av flere plattformer, leverer PIM-systemer essensielle evner for bedrifter som streber etter datanøyaktighet og ensartethet.

 

Tviler på IT-styring og datasikkerhet i PIM

Øyeblikksbilde: En rådende oppfatning er at PIM-systemer kan svekke IT-styring og datasikkerhet.

Detaljert analyse: I motsetning til denne oppfatningen, legger PIM-systemer vekt på sikkerhet. For eksempel inkorporerer åpen kildekode PIM-plattformer strenge sikkerhetsprotokoller. Leverandører overvåker tekniske forbedringer og vedlikehold, og garanterer konsekvent datasikkerhet. Dette gir bedrifter muligheten til å konsentrere seg om kjerneaktiviteter, og stole på systemets sikkerhetstiltak.

 

Konklusjon

I den nåværende digitale æraen, hvor data er øverst, fremstår PIM-systemer som essensielle eiendeler. Ved å avkrefte misforståelser og anerkjenne systemets ekte potensial, kan bedrifter dra nytte av fordelene med PIM, noe som sikrer datanøyaktighet, strømlinjeformede operasjoner og en distinkt markedsfordel.

 

Vurderer du å implementere et PIM-system?
Finn ut mer her!