Implementeringen av et produktinformasjonsstyringssystem (PIM) er bare begynnelsen på en pågående prosess. For å sikre at plattformen effektivt oppfyller virksomhetens behov, er kontinuerlig overvåking og utvikling nødvendig. La oss utforske utfordringene og potensielle løsninger for å optimalisere ditt PIM-system.

 

Hva er utfordringene ved å bruke PIM-systemet?

Beslutningen om å implementere PIM er ikke en enkel en. Imidlertid vet vi av erfaring at det er vedlikeholdet av plattformen som krever mest innsats. Mye avhenger av å velge riktig leverandør, en som forstår hvordan en bestemt bedrift opererer.

Utfordringer ved bruk av PIM-systemet:

1. Mangel på forståelse - Forsikre deg om at leverandøren din fullt ut forstår forretningskravene dine under før-implementeringsfasen. Nøyaktige retningslinjer vil hjelpe til med å unngå feil under design og implementering.

2. Feiljusterte forventninger - Avklar hvilke funksjoner som er inkludert og hvilke som krever ekstra ressurser før du inngår en kontrakt med en leverandør for å unngå uventede kostnader.

3. Forsinkelser i levering og implementering - Bli enig om leveringsdatoer og etabler en fallback-plan for å dempe prosjektforsinkelser.

4. Integrasjonsvanskeligheter - Definer integrasjonskrav og verifiser grundig kompatibilitet med andre systemer under før-implementeringsanalysen.

5. Utstrekkelig opplæring og støtte - Prioriter tilstrekkelig opplæring og støtte for PIM-brukere for å sikre sømløs bruk av systemet.

 

PIM-system - hvordan takle potensielle problemer?

Det er noen trinn som kan tas for å sikre et godt forhold til leverandøren både før du starter å implementere, men også når du bruker og utvikler plattformen på daglig basis. Dette er en form for garanti for at den implementerte plattformen er designet for å oppfylle reelle forretningsbehov.

Trinn 1. Sett klare krav: Definer og bli enig om forretningskravene med leverandøren for å unngå designfeil og sikre at systemet fungerer som tiltenkt.

Trinn 2. Oppretthold regelmessig kommunikasjon: Hold kontakten med leverandøren og involver teamet ditt gjennom implementeringsprosessen for å systematisk tilpasse systemet til forretningsbehovene.

Trinn 3. Omfavne fleksibilitet: Vær åpen for å justere prosjektskjemaer eller krav etter behov for å imøtekomme endrede omstendigheter.

Trinn 4. Test og overvåk: Test systemet grundig og rapporter eventuelle problemer til leverandøren for korrigeringer før du setter det i drift.

 

 Vil du vite mer om PIM-systemet?

 

Dedikerte PIM-løsninger

Dedikerte plug-ins, som er fullstendig skreddersydd for behovene til en bestemt bedrift, bidrar til fullstendig utvikling av PIM-systemet.

Slik tilpasning kan inkludere, men er ikke begrenset til, brukergrensesnitt, støttede forretningsprosesser, rapporterings- og analysestyring, brukerrettigheter eller integrasjon med andre systemer

Skreddersydde plug-ins kan bidra betydelig til utviklingen av PIM-systemet ditt:

  • Salgsskaper: Generer salgsmateriell enkelt basert på forhåndsdefinerte maler, noe som sparer tid og letter kommunikasjonen om salg.
  • Variantgenerator: Organiser data for produkter med variasjoner for å gi brukerne mer detaljert informasjon.
  • Automatisk import av data: Aktiver automatisk dataimport fra eksterne filer for effektiv oppdatering.
  • Produkter Kobling: Lag sett eller samlinger av relaterte produkter for å forbedre nettstedsnavigasjonen og øke salget.
  • Multispråklig tilpasning: Oversett etiketter og produktfunksjoner for global markedsrekkevidde.
  • Forbedrede tilkoblinger: Installer eller tilpass tilkoblinger for populære e-handelsplattformer for å strømlinjeforme produktdatahåndteringen.
  • Eksport til PDF-mapper: Utvikle muligheten til å eksportere data i PDF-format for personlige produktkataloger og markedsføringsmateriell.

 

Oppsummering 

Avslutningsvis er kontinuerlig tilpasning og optimalisering nøkkelen til å utnytte det fulle potensialet i PIM-systemet ditt. Engasjering av teamet ditt og samarbeid med leverandøren vil føre til en svært effektiv plattform som oppfyller virksomhetens spesifikke behov. Hvis du trenger ekstra funksjonaliteter, vurder skreddersydde løsninger for en sømløs datahåndteringsopplevelse.