Dette sa Henry Ford om det som i praksis er det samme som outsourcing; altså trekke inn ressurser utenfra til de jobbene som ikke naturlig ligger innenfor ditt eget ressurs- og kompetanseområde. Det er ikke få gründere som har oppdaget at det er unødvendig – og ikke minst uøkonomisk – å finne opp kruttet på nytt.

 

Outsourcing av IT

Mange tror at outsourcing er et nytt, og til dels negativt – fenomen. Men det er ingen av delene: Samfunnet har hentet varer og tjenester langveis fra siden Silkeveien ble brukt fra Kina til Europa, og siden de første handelsskipene bragte kryddere, tekstiler og nye ideer verden rundt. Det er ganske enkelt et av de viktigste fenomenene som har gitt oss framgang og velstand.

Og outsourcing innen IT er smartere enn innen mange andre bransjer, siden geografisk avstand har minimalt å si. Dermed bygges det noen steder i verden opp spesialkompetanse som mange bedrifter i andre land kan dra direkte nytte av. Dette kan dreie seg om enkle prosjekter som å sette opp en nettside eller en app, eller bygging og drift av større, avanserte IT-systemer.

Én av modellene for outsourcing kalles nearshore-samarbeid. Nearshore outsourcing er et samarbeid mellom bedrifter som har hovedkvarterene sine i ulike land, men opererer i et likt kulturelt miljø, og gjerne innen omtrent samme tidssone. Denne synergieffekten, hvor begge bedrifter har sine egne fordeler, gir gode forutsetninger for sunn drift.

 

Slik fungerer outsourcing av IT-tjenester

I dag spiller det liten rolle om en samarbeidspartner sitter i nabokontoret eller i nabolandet. I mange tilfeller kan også samarbeid og kommunikasjon over landegrensene være en fordel, blant annet grunnet rask responstid og mobilitet. Den siste pandemien har vist oss at slike tilnærminger ikke bare kan være lønnsomme og effektive, men tvingende nødvendige.

Her er et enkelt eksempel på hvordan nearshore outsourcing kan fungere. En liten bedrift kjører IT-prosjekter for kunder. Siden de har få ansatte, samarbeider de med en annen bedrift (vanligvis en partner) med større kapasitet. Den eksterne bedriften setter sammen et dedikert team med spesialister for et gitt prosjekt (med spesialister tilpasset prosjektet), som deretter «lånes ut» til partneren. Slik får partneren tilgang til et komplett team som effektivt kan gjennomføre prosjektet for kundene deres.

Fordelene med dette er at man slipper å investere tungt i arbeidskraft som det bare er behov for i kanskje 20 prosent av tiden. En større bedrift med slike midler kan fordele dem på flere oppdrag, og få en vesentlig større utnyttelsesgrad. Dette gir gevinst for begge parter.

 

Derfor bør du outsource IT

Det viktigste argumentet for å outsource er naturligvis økonomi, med innsparinger både innen personell og investeringer og vedlikehold av eiendom og utstyr. Men ofte er ikke dette bare et regnestykke om inntekter og utgifter. Trenger du iblant transport av varer fra A til B, lønner det seg sjelden å ha en egen lastebilpark – du kjøper transporten av de som driver med slikt, og tjenesten er den samme uansett hvem som leverer den. Enkelt og greit.

Slik trenger det ikke å være med IT. Her kan det være stor variasjon i blant annet program- og maskinvare, kompetansenivå, kapasitet og erfaring. Større leverandører av IT-tjenester opparbeider seg erfaring innen mange IT-felter, og har ofte løsninger på problemer du kanskje ikke engang visste eksisterte.

Den største fordelen med å overlate hele eller deler av IT-jobben til de som bare driver med slikt, er at du kan konsentrere deg om dine kjerneområder. De aller fleste av dagens firmaer har IT som en sentral del av bedriften, men da som et nyttig verktøy, og ikke som et mål i seg selv. Det blir litt som lastebilen: Du trenger den, men du trenger ikke å eie og drifte den.

Andre viktige elementer ved outsourcing:

  • Rask tilgang til spesialister som kan fikse avanserte prosjekter
  • Rask respons på endringer: Sykemeldinger, krasj, uforutsette problemer
  • Muligheter for utvidelser eller reduksjoner i teamet etter behov
  • Tjenester av høy kvalitet basert på mange års erfaring i bransjen
  • Tilgang til den nyeste teknologien
  • Redusert risiko for feil og nedetid

Mye har blitt sagt om Henry Ford, men én ting er sikker: Han visste hva han kunne. Og ikke minst: Han visste hva han ikke kunne. Kan dette være det som skiller de som virkelig lykkes fra alle de andre?