Kvaliteten på dataene du bruker påvirker bedriften din. De kan hjelpe deg til å vokse enormt, og øke markedsandelen og tilliten hos kundene.

Datafeil betyr tap, enten det er feilaktig beskrivelse av produkter, kundedata eller bestillinger. Og omfanget av disse tapene kan bli store.

Analysebyrået Gartner anslår at data med dårlig kvalitet koster over 3000 milliarder dollar hvert år. De fleste tapene skyldes ukorrekte eller motstridende data, samt måten de er lagret på.

De finansielle tapene er én ting, men tap av tillit kan gi enda flere problemer. Og det hjelper ikke å si at man er «kundefokusert» når man ikke evner det i praksis. Et dårlig rykte er drepende for enhver bedrift.

En viktig løsning som har utviklet seg i det siste, er PIM (Product Information Management). Dette har ofte blitt feiltolket som en annen type «nettbutikk» som har tilleggsfunksjoner. Men dette er en veldig forenklet oppfatning av PIM.

Audi, Sephora og Ikea har bestemt seg for å implementere PIM Akeneo eller PimCore plattformer. De vet at ting i dag ikke bare dreier seg om salg, men om kontrollert utforming av kundeopplevelsen. La oss se litt på hvordan dette fungerer.

Frigjør deg fra kaos

Alle større bedrifter – uansett bransje – plages av overflødige data og påfølgende rot. Ofte er ikke bedriftene engang klar over hvor mye data de har. PIM har verktøy for å redusere reorganiseringsprosessen og endre måten å samle inn og sentralisere data på.

Oppstartsbedriften Contorion i Berlin vil revolusjonere markedet for handelsverktøy ved bruk av netthandelsplattformer. For å oppnå dette, bruker bedriften omfattende og detaljerte produktbeskrivelser som vil la B2B- og B2C-kunder raskt hente inn fullstendig informasjon om et gitt produkt.

Bedriften trengte en løsning som kunne behandle data fra flere kilder og fra over 500 leverandører, for å lage bedre og enklere produktbeskrivelser.
Pimcore foretar denne importen i ulike multimedia-formater. På grunnlag av dette blir det lagd omfattende produktkort. Dette gjør at butikken får høy kvalitet og konsistent (uansett datakilde), fullstendig og oppdatert informasjon, slik at kundene kan foreta bedre kjøpsbeslutninger.

Finn informasjon like raskt som Google

Når du har et digitalt informasjonssenter, trenger du ikke å fysisk lete etter et dokument. Kategoriserte data kan hentes opp ved hjelp av bilder, eller via filtre. Siden dataene er sentralisert, blir søkeprosessen veldig intuitiv og rask, selv om du søker spesifikk informasjon i 10 millioner filer.

Spar ressurser

Alle ressursene i PIM er sikret av spesielle mekanismer og preventivt overvåket. For å beskytte dataene mot utilsiktede endringer og sletting, er det lagt inn en avansert administrasjonsmodul.

Denne modulen vil også fungere hvis dokumentene bare skal være tilgjengelige for en spesifikk person eller gruppe. Autorisasjoner kan endres når som helst, og vil omfatte alle kanaler. Sluttbrukere og andre er også sikret, siden PIM også beskytter personlige data.

Inspirer kunden med unike multimedia-innstillinger

PIM har også et grafisk verktøy som lar deg skreddersy grafikk på en intuitiv og enkel måte. Du kan lagre filer i opptil 100 ulike formater, eller beskjære bilder med grensesnittet WebDAV direkte på serveren.

Avhengig av salgskanalen du bruker, vil du kunne bruke automatisk videokonvertering og transcoding. På grunn av skaleringen vil den potensielle kunden se den samme versjonen av den digitale tilgangen og kunne bla gjennom innholdet på siden, uansett maskinvare. Hvis det innebygde bilde- og video-biblioteket ikke er bra nok, finnes det tilleggspakker som kan legges til plattformen. PIM-utviklere har også laget en interessant funksjon som skaper personlig tilpassede sider for et spesifikt produkt – et nytt og salgsfremmende tiltak.

Øker fullførte salg og ordner opp i forlatte handlevogner og returer

Det finnes mange faktorer som øker salget, og et godt produkt er bare en del av dette. I tillegg til å tilfredsstille kundens behov, ønsker også kunden å kunne identifisere seg med produktet, merkevaren og prinsippene de følger.

Personliggjøring er nøkkelen til fullførte salg. Den innebygde teksteditoren gir deg ikke bare data av god kvalitet, men kan også vise produkthistorien vist fra synspunktet til tidligere kjøpere. Den grafiske editoren er utstyrt med ekstra multimedia-biblioteker som kan vise produktet presentert i forbindelse med et hverdagsliv som kunden ønsker å identifisere seg med.

Det er også viktig å gi kunden all informasjon han vil trenge for å få ham eller henne til å kjøpe. Alle disse elementene samlet på ett sted basert på en forutsigelse av hvilken informasjon dette er, øker mulighetene for at transaksjonen vil bli gjennomført vesentlig.

Bedre kommunikasjon både innad i bedriften og utad

Sentralisering og konsolidering av data, samt effektive metoder for å søke i dem og gruppere dem, er allerede faktorer som forbedrer forholdene og kommunikasjonen mellom ansatte og bedriften. Og denne plattformen gir flere verktøy som vil gjøre dette enklere.

Både aktivitetsorganisering og planlegging av markedsførings- og forretningsaktiviteter – og overvåkningen av dem – blir enklere. Dette er spesielt viktig når aktiviteter er avhengig av at andre oppgaver er fullført. Her kan du kjøre flere handlingsplaner samtidig.

Legg det i skyen

Avhengig av målene og behovene til bedriften, kan det brukes flere ulike versjoner av PIM-plattformen. Noen gir ulike metoder for å integrere den i bedriftens interne struktur. Det er mulig å legge den i skyen uten at bedriftens egen it-struktur blir belastet.

PIM-plattformen vil la bedriften oppnå flere mål på en kontrollert måte, og på sine egne betingelser. Den vil redusere risikoen for dårlig datastyring og konsekvensene det kan medføre.

Dette er veldig viktig, siden du kan se at altfor store datamengder ikke fører til utvikling av bedriften, men i stedet kan være skadelig.

Men det viktigste å huske til enhver tid, er at kunden ikke bare kjøper et fysisk produkt, men framfor alt en positiv opplevelse som er knyttet til bedriften din.

Kontakt oss. Vi kan analysere bedriften din, og komme med forslag til hvordan PIM-plattformen kan hjelpe deg å utvikle prosjektene dine.