For oss som skaper resultater ved å gjøre våre oppdragsgivere synlig i marked, media og opp mot politiske beslutninger, er det et bra utgangspunkt at Erna bestiller nettopp synlighet fra aktørene i Innlandet. Det er en bestilling vi tar både på alvor og strak arm, sier prosjektleder for Agenda Innlandet og rådgiver i Goodwill, Svein Håvar Korshavn.  

På vegne av oppdragsgiverne NHO, LO, Sparebank 1 Østlandet og Innlandet Fylkeskommune, har han og Goodwill stått for konseptutvikling og prosjektledelse for den omfattende omdømmesatsingen. 

Ambisjonene er klare: å løfte Innlandet og bidra til at regionen får større nasjonal synlighet og økt gjennomslagskraft. 

Som en del av arbeidet har vi etablert Agenda Innlandet-konferansen som vil være Innlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, forskning og utdanningHer presenterer vi fakta og aktuelle temaer som setter regionen på den nasjonale dagsorden, forklarer Korshavn  

Den første Agenda Innlandet-konferansen ble solid kick-off for det nye storfylket. I Hamar kulturhus fikk 500 deltagere fra næringsliv, akademia, politikk, media og fagbevegelse servert en tettpakket meny bestående av best-case eksempler på hva Innlandet kan tilby Norge - og resten av verden.  

Kjente stemmer som Trygve Slagsvold VedumKnut Storberget, NHO-sjef Ole Erik AlmlidLO-topp Hans Christian Gabrielsen og nevnte statsminister Erna Solberg delte tanker og utfordringer.  

- Innlandet må løftes i fellesskap. Da gjelder det å jobbe sammen med hverandre og ikke mot hverandre, var beskjeden fra statsministeren. 

Nå gjelder det for regionen å få vist frem sitt samlede potensial og snakke med èn med stemme om de sakene som er viktige for hele regionen, sier partner i Goodwill, Pål Tømmerhol. 

Det er på tide å legge kretskampene til side. Innlandet har gode forutsetninger for å se lyst på fremtiden, men da må man vise at man kan samle seg og gjøre viktige prioriteringer i kontakt med nasjonale myndigheter, avslutter Korshavn og Tømmerhol.