Omtrent hver dag skjer det ulykker i trafikken der et uforsikret kjøretøy er involvert. Trafikkforsikringsforeningen ønsket å sette søkelyset på dette betydelige samfunnsproblemet og tok utgangspunktet i en erstatningssak der der bileieren ble gjort ansvarlig for skadene hvor totalbeløpet ble over 11 millioner kroner.

Se case film på 30 sekunder:


Les mer om prosjektet her.