Selv om det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på alle registrerte kjøretøy, er det likevel cirka 28.000 kjøretøy som er uten forsikring. Og skulle man da havne i en ulykke, er man ansvarlig for både materielle og menneskelige skader man har forårsaket.

For å engasjere folk i et «såpass kjedelig og alvorlig tema», utviklet vi et konsept med utgangspunkt i den gamle overtroen om at svarte katter som krysser veien varsler en ulykke. De svarte kattene har fått i oppdrag å forsiktig skremme folk som har glemt eller utsatt å fikse forsikringen på kjøretøyet ved et eierskifte.

- Vi har fått utrolig gode tilbakemeldinger på det nye konseptet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, som har jobbet med kampanjene sammen med TFF.

- Det å bruke humor på et alvorlig tema er alltid en balansegang, men her synes jeg at byrået og regissøren har løst det på en veldig fin og engasjerende måte, sier Neverdal.

Bruktbil

Gjengangeren

Briefingrom

Moped