Steg 1: Innsikt

 

Innhold

Først må vi orientere oss i dagens situasjon. Hvordan fungerer eksisterende nettside, og da helst sett opp mot digital markedsføring og hvordan dere genererer trafikk. Kommer det via organisk søk på Google eller er det betalt annonsering, eller noe annet? Hva fungerer bra og bør være med videre på ny nettside, og hva er gammelt innhold som ikke er så relevant. Dette gjøres enklest med at vi snakker sammen, men også at vi får tilgang til verktøy som Google Analytics.

Teknisk

Vi går gjennom dagens nettside og ser hvordan den er bygget opp. Vi ser hvilke språk nettsiden er bygget på i dag, hvilket CMS og plugins dere bruker samt eventuelle andre systemer nettsiden er koblet mot. Spesielt det siste er viktig å belyse siden det kan skape stor variasjon i kostnadsbildet for kunden.

Organisk søk

Vi bruker verktøy som f.eks. Semrush til å skaffe oss innsikt i hvordan dere ligger an på organisk søk sett opp mot deres kategori og konkurrenter. Ved å gjøre dette får vi en oversikt over hvilken begrensninger og muligheter knyttet til søkeord og fraser, og hjelper oss å planlegge oppbygging av nettsiden og innholdet.

Målet med ny nettside

En ting er å se på hva dere har i dag. Men det viktigste er likevel å finne ut hva formålet med den nye nettsiden er. Handler det kun om å gi informasjon om selskapet, vil dere samle leads, eller selger dere kanskje produkter og tjenester direkte via nettsiden. Dette er viktig sett opp mot teknologi, SEO, innhold og ikke minst et digitalt økosystem, som igjen skal skape trafikk til nettsiden.

Beslutningsmyndighet

Når man starter å planlegge innhold og struktur på nettsiden, vil det ofte sparke i gang spørsmål som er langt større om hvem dere er som selskap. Derfor er er det lurt å avklare mandater og beslutningsmyndighet internt hos dere før man går i gang med et slikt prosjekt.

Steg 2: Wireframes / UX

 

Wireframes - oversikt over undersider og innhold

Når man har fått kartlagt gammelt innhold og funnet ut hva som skal lages av nytt innhold, er det viktig å strukturere dette opp i noe vi kaller wireframes.

Wireframes er en enkel skisse av nettsiden, slik at vi kan lage en god struktur på alt innhold som skal med. Vi legger ikke inn reelt innhold her, bare demo innhold. Nettopp fordi mye av innholdet utarbeides underveis mens nettsiden designes og programmeres.

Prototype - klikk deg gjennom og test flyten

Hvis prosjektet krever mye interaksjon, som f.eks. apper ofte har, lager vi som oftest en prototype. Det er en “dummy” løsning hvor kunden og testpanel kan klikke seg gjennom for å teste om flyten og navigasjonen fungerer. På den måten kan vi få feedback og gjøre justeringer helt til alt sitter perfekt.

Steg 3: Design

 

Når man har godkjente wireframes går vi over til å designe nettsiden. Her kan vi enten jobbe etter en eksisterende profil eller med mer blanke ark. Vi pleier først å designe opp forsiden før vi har visning til kunden. Når den er godkjent går vi videre med alle undersider.

I tillegg til selve designet er det viktig å tenke på to andre viktige faktorer: Bilder og video.

Hvilken bildestil har dere i dag? Har der allerede gode bilder, eller bør vi ta nye bilder? Hva bør være egne bilder og hva kan være stock-bilder? Alt dette hjelper vi dere med.

Vi lager ofte videoer som er integrert på nettsiden. Et eksempel er på vår egen forside hvor vi har en video som spiller i bakgrunnen. Noen ganger vil vi anbefale å ta den ekstra investeringen, mens andre ganger blir det for dyrt i forhold til nytteverdien.

Steg 4: Utvikling

 

Servermiljø

Utviklere hos oss setter opp servermiljø. Som oftest består dette av både test- og produksjonsserver.

CMS-struktur

Installasjon og sette strukturen for CMS. Vi anbefaler Craft CMS, men kan også jobbe i Wordpress.

API

Denne delen handler om å sørge for at innhold i CMS blir tilgjengelig i font-end koden. Det vil si at det blir skrevet ut på en nettside. Denne prosessen sikrer oss at vi får med all data til front-end og at den er riktig formatert.

Front-end styling

Her koder vi opp layout, font, farger og øvrige elementer slik at innholdet er riktig i forhold til designet. Her er det viktig at vi skriver kode slik at nettsiden oppleves like bra uavhengig om du besøker den via mobil, nettbrett eller datamaskin. Designer er svært ofte involvert i denne fasen slik at det visuelle samt eventuelle animasjoner blir iveratatt.

Designer jobber tett med utviklere i denne fasen for å ivareta både det visuelle samt eventuelle animasjoner på innholdet og knapper.

Back-end

Dette er kode som i utgangspunktet ikke ligger i CMS. Det kan enten være kode vi kontrollerer selv, som f.eks. å en kalkulator. Eller det kan være koblinger mot 3.part der vi skal hente, prosessere og lagre data.

Steg 5: Implementering av innhold

 

Så og si alle nettsider vi lager i dag henter innholdet fra et Content Management System, forkortet til CMS. Og her er det flere ting å tenke på.

Det ene handler om å legge inn innholdet til de forsiden og de faste undersidene mens det som ofte tar lengre tid er å legge inn gammelt innhold knyttet til artikler og produkter. Det har rett og slett med mengden å gjøre.

Hvis man skal ha med gammelt innhold til den nye nettsiden, bør man ha tenkte gjennom følgende:

  • Følger man samme struktur med f.eks. overskrift, ingress, brødtekst, undertitler osv?
  • Vil de gamle bildene være store nok for det nye designet?
  • Kan vi automatisere prosessen med å flytte innholdet eller må det gjøres manuelt artikkel for artikkel? Og hvem skal gjøre denne jobben?
  • Hvem skal ha tilgang til CMS, og hvilke rettigheter skal de ha?

I tillegg må det gjøres en teknisk operasjon der vi setter noe som heter 301 redirect. Det betyr at URL-ene på den gamle nettsiden din peker til ny URL, selv om den er endret. Dette gjøres for at URL-ene skal fungere for publikum, men også for at man ikke skal miste rangering på Google.

Les de fire siste stegene av prosessen her.