GDPR er det store skrekkordet for mange disse dager og mange som jobber med digital markedsføring er smått nervøse for hvordan hverdagen kommer til å bli etter 25. mai.

Men det er en mulighet for at du ikke trenger å bry deg om GDPR selv om du driver med markedsføring. For selve kjernen av GDPR er å stille seg det viktige spørsmålet;

Er dette en personopplysning?

Les også: Social Media Days 2018 gjennom Instagram Story 

Hva er en personopplysning

GDPR handler om eierskap, innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger. Det første du må gjøre er å avklare hvorvidt det faktisk er en personopplysning eller ikke?

Personopplysninger kan deles inn i direkte og indirekte personopplysninger. Det handler alltid om det er mulig å identifisere en enkeltperson med informasjonen.

Direkte personopplysninger

Direkte personopplysninger er de åpenbare opplysningene og informasjonen som identifiserer en person.

Dette kan være informasjon som eksempelvis;

- Fødselsnummer
- Fullt navn
- Epost adresse
- Telefonnummer
- IP-adresse
- Bilnummer

Selv om vi bare vet én av disse vil det normalt være fult mulig å identifisere en person og det er utvilsomt en personopplysning som omfattes av GDPR.

Indirekte personopplysninger

Indirekte personopplysninger er litt mer komplisert fordi fasiten og grensene er mindre tydelig.

Det handler om at flere opplysninger alene ikke er en personopplysning, men at de sammen gir så mye informasjon at de kan identifisere en person. Her kan det være ulike svar avhengig av hvilke data som kobles sammen.

For eksempel så vil informasjon eller målretting mot “prester i Oslo” ikke være nok til å identifisere enkeltpersoner.

Men et yrke som prest i kombinasjon med geografi på et lite sted hvor det kanskje bare er én prest - da er det mulig å identifisere vedkommende.

Hva er IKKE  en personopplysning

Med definisjonene om hva som er en personopplysning er det ikke unaturlig å se på hva slags informasjon vi kan bruke til markedsføring uten at det blir oppfattet som personopplysning.

Du bør gjøre en konkret vurdering i hvert tilfelle, men dette er noe av mulighetene

- Remarketing med lister som er så store at personer ikke kan identifiseres
- Alder
- Kjønn
- Geografi
- Søkeord

Det er fortsatt mulig å annonsere til for eksempel Menn i alderen 25-34 år i Oslo. Eller alle som har søkt etter “bobil” på Google AdWords eller Bing.

Så konklusjonen er; ikke få panikk. Det er ikke slik at annonsering og markedsføring som ikke benytter seg av personopplysninger blir  annerledes etter 25. mai. Det finnes fortsatt mange gode måter å annonsere på både nå og fremover.