Han har bygget opp deres innsikts- og CRM avdeling, samt lansert kundeprogrammet XXL Reward. XXL Reward er bransjen største lojalitetsprogram med 3,5 millioner kunder, hvorav 52% av totalomsetningen går igjennom kundeprogrammet. Nå skal han bruke sin kompetanse som rådgiver hos CPM Analytics og deres raskt voksende kundeportefølje.

- Vi er svært fornøyde med å få Sondre med på laget og hans erfaring og kompetanse er viktig for vår videre vekst, sier administrerende direktør i CPM Analytics, Lars Ove Brenna.

CPM Analytics har de siste årene vokst og blitt en fremtredende spesialist innen strategisk markedsanalyse. Ved bruk av kundens egne data i kombinasjon med eksterne datakilder, statistiske analyser og maskinlæring,  tallfestes markedspotensialer og gir grunnlag for tiltak som skaper resultater.  Kunder som Coop, Volvat og Norsk Rikstoto har bidratt til veksten.

Skal finne de kritiske suksessfaktorene for å skape lønnsom vekst

- Målet er å bygge bro mellom de strategiske utfordringene som selskaper står ovenfor og Norges råeste analyseteam innenfor kunde- og markedsdata. CPM Analytics er ekstremt gode på analyse som få kan kopiere innen kunde- og markedsanalyse. Det å forstå årsakssammenhenger til økt profitabelt salg er komplekst og krever kompetanse og systemer til å gjennomføre analyser på store datamengder fra en rekke ulike kilder, forklarer Wassås.

- Min oppgave blir å forstå og identifisere de mest kritiske utfordringene våre kunder står ovenfor når det kommer til lønnsom vekst. Broen jeg skal bygge går først og fremst mellom kundens behov og kjernekompetansen i analyseteamet. Når analyseteamet har funnet årsaker og identifisert tiltakene med størst potensial, ønsker vi i CPM Analytics å bistå kundene med gjennomføring og effektanalyser av tiltakene som skal til for å skape lønnsom og langsiktig salgsvekst.

Kunden må få verdi for pengene

- CPM Analytics har evnen til å raskt kunne levere innsikt som mange selskaper i dag ikke selv er i stand til å levere. I tidligere roller har jeg sett utfordringene for varehandelen med tanke på å kunne investere nok i kunde- og markedsanalyse, noe som er forståelig, da dette kan være kostbart og ha ukjent fremtidig verdi. Og det er i dette mulighetsrommet CPM Analytics har sin styrke, forteller Wassås.

«Crème de la crème» innen kunde- og markedsanalyse

- Jeg elsker å forstå kundeadferd. Der andre har ansett lojalitetsprogrammer som et kampanjeverktøy, så har det for meg handlet om å samle data for å skape innsikt om kundeadferd. Nå skal jeg jobbe sammen med «crème de la crème» av analysekapasitet i Norge. Først og fremst så kommer jeg til å lære masse. Jeg kommer til å lære om nye problemstillinger hos våre kunder og jeg kommer til å lære mye fra mine kollegaer i CPM Analytics. Jeg kommer inn med en stor dose ydmykhet, både ovenfor de utfordringer som våre kunder står ovenfor, samt kraften i den analysekapabiliteten CPM Analytics representerer, avslutter Sondre Wassås.

Wassås har i tillegg til lang erfaring fra arbeid med kundeinnsikts og markedsanalyse fra XXL, Aera Payment & Identification og Circle K, også internasjonal erfaring med sentrale stillinger innenfor «e-gaming» bransjen i London i fire år, samt to år i Boston.