"Sverre har veldig god kjennskap til selskapet, kundene og byråets strategiske planer. I tillegg til dette, har han arbeidet tett med ledergruppen, deriblant undertegnede og Strategisk Direktør Ronny Kjeserud, og har dermed veldig godt grunnlag til denne stillingen. Han har vært en sterk bidragsyter til utviklingen Carat har hatt de siste årene, og har god kjennskap til bransjen i tillegg til å være faglig sterk. Med dette grunnlaget er han en utmerket karakter til å lede Carats kundebase" sier Byråleder Stian om valget. Sverre har jobbet i ulike mediebyrå i mer enn ti år, vært ansatt i Carat siden 2013, og har de siste årene sittet i juryen til Medieprisen.

"Det jeg skal fokusere mest på er å jobbe tett med kundene for å avdekke hva de ønsker fra oss som byrå. Jeg skal bidra til at vi inkluderer dataanalyse som en naturlig del av vår rådgivning. Et mål jeg har er at vi i Carat fortsetter som en sammensveiset gjeng, og som de flinkeste folkene i bransjen ønsker å bli en del av. Mediebransjer er midt i en stor omstilling, og akkurat det gleder jeg meg til å være med på å påvirke. Carat er godt rustet gjennom å ha flinke folk, et veltilpasset tjenestetilbud og bred og stor kundeportefølje som utvikler oss hver eneste dag. Jeg er overbevist om at utgangspunktet vårt er det beste for å få til dette" - Sverre Vinje.